خرید و فروش سهام


مالیات خرید و فروش سهام

سود حاصل از سرمایه گزاری در سهام شرکت های بورسی هم چنان معاف از مالیات می باشد .

در سال 1401 با توجه به لایحه بودجه سود سپرده های بانکی برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات گردیده است .

مطابق ماده 143 قانون مالیات های مستقیم با توجه به این که از هر نقل وانتقال سهام و یا حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد دریافت می شود بنابراین وجه دیگری به عنوان مالیات قابل وصول نخواهد بود.

ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم در این خصوص به شرح ذیل می باشد :

ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم

معادل ده درصد (۱۰ % ) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفتـه شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سـهام آنهـا بـرای معاملـه در بـورس هـای داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (۵% ) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معاملـه در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأییـد سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

تبصره ۱

از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سـایر شـرکت ها مالیـات مقطوعی به میزان چهاردرصد (خرید و فروش سهام ۴ % ) ارزش اسمی آن ها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سـهام مکلفنـد قبـل از انتقـال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره ۲

در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نـرخ نـیم درصد (۵%) خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبـت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند.

ماده ۱۴۳ مکرر

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یـا بازارهـای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقـدم سـهام وصـول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات برارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقـال، رسـید آن را بـه همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره ۱

تمامی درآمـدهای صـندوق سـرمایه گـذاری در چهـارچوب ایـن قـانون و تمـامی درآمـدهای حاصـل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴ ) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطـال آنهـا از پرداخـت مالیـات بردرآمـد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می باشد و از بابت نقـل و انتقـال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲

سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده بـه اسـتثناء سـود سـهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نـزد سـازمان جـزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

تبصره ۳

در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفتـه شـده در بـورس یـا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خـارج از بـورس خـارجی بفروشـد، از ایـن بابـت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴

صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگـری خـارج از مجوزهـای صـادره از سـوی سازمان نمی باشد.

تبصره ۵

نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵/۰%) این خرید و فروش سهام ماده، معاف است.

چگونه در بورس با گوشی هوشمند، سهام خرید و فروش کنیم؟

دنیای تجارت شاهد تحولات بوده است که بسیاری از مفاهیم جدید در طی سالهای اخیر به وجود آمده است، اما هیچ کدام از اینها خلاقانه تر از توانایی معامله سهام و کالاهای دیگر از طریق طیف گسترده ای از دستگاه های هوشمند نیست. در ادامه خواهید دید که بسیاری از کارگزاران بورس در جهان اکنون برنامه های مختلفی ایجاد کرده اند که هم اکنون قابلیت استفاده در معاملات روزانه شما را دارند.

دلیل اصلی این امکانات شگفت انگیز این است که فناوری در سالهای اخیر آنقدر پیشرفت کرده که فرصتی را برای کاربر فراهم می کند تا از هر مکانی تجارت کند که می تواند برای کسانی که دائما در سفر هستند کاربردی و مفید باشد. همه آن چیزی که مورد نیاز است یک اتصال ثابت اینترنت از نوع 4G یا حتی کمتر است و پس از آن می توانید به خدمات گسترده در بازار سرمایه متصل شوید.

در حال حاضر بیش از 10 اپلیکیشن کاربردی و حرفه ای در زمینه معاملات بورس طراحی و عرضه شده است که هر یک دارای امکانات خاص و منحصربفردی هستند که انتخاب آن بر عهده معامله گر است که تصمیم بگیرد کدام یک را استفاده نماید.

عمده امکاناتی که اپلیکیشن های مدیریت معاملات بورس در اختیارتان می گذارند شامل ارائه اخبار روزانه مرتبط با بازار سرمایه،وضعیت سبد سهام،امکان رصد معاملات،امکان ارسال سفارش،گزارش گیری از عملکرد شما و … می باشد.

برخی از امکانات و ویژگی هایی که این دسته ازا پلیکیشن ها از انها پشتیبانی می کنند شامل:

 • دریافت و نمایش هرگونه تغییردر اطلاعات بازار سهام بصورت آنی
 • امکان خرید و فروش در بیش از 50 کارگزار بازار بورس اوراق بهادار، به محض فعال شدن نرم‌افزار توسط شرکت کارگزاری.
 • نمایش پیغام های جدید ناظر بازار
 • امکان ثبت سفارش خرید و فروش
 • مشاهده پرتفوی
 • پرداخت الکترونیک
 • تعریف دیده بان بازار و ارسال سفارشات از طریق فرم دیده بان
 • لاگین با اثر انگشت در گوشی هایی که این قابلیت را دارند.
 • امکان استفاده از ماشین حساب برای ثبت سفارش

اپلیکیشن های ارائه شده برای معاملات بورس در اندروید:

اپلیکیشن رایان همراه

کلیه کارگزاری هایی که طرف قرارداد با شرکت رایان هم افزا هستند امکان استفاده ازا ین اپلیکیشن را دارا هستند لذا می توانید با نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات آنلاین از این اپلیکیشن استفاده نمایید.شرکت هایی مانند امید سهم،بانک کشاورزی،بانک کارافرین،آپادانا،آراد ایرانیان و… جز شرکت های طرف قرارداد رایان هم افزا هستند.

مطلب ویژه: برای اطلاع از سامانه های مورد استفاده در شرکت های کارگزاری می توانید به این مقاله مراجعه کنید.

اپلیکیشن همراه تریدر تدبیرپرداز

این اپلیکیشن مختص کارگزاری هایی است که با شرکت تدبیرپرداز قرارداد دارند . شرکت هایی مانند مفید،آبان، دانایان پارس،ایمن بورس، اردیبهشت ایرانیان و … جز شرکت های طرف قرارداد با تدبیرپرداز هستند لذا می توانید از این اپلیکیشن استفاده کنید.

اپلیکیشن سهام یاب

در صورتی که از مشتریان شبکه هوشمند سرمایه گذاری (وب سایت سهام یاب) هستید امکان استفاده از اپلیکیشن سهام یاب صرفا برای شما مهیاست.

اپلیکیشن موبایل آساتریدر

آساتریدر اپلیکیشن اختصاصی شرکت کارگزاری آگاه می باشد لذا مشتریان دیگر کارگزاری ها امکان استفاده از این اپلیکیشن را ندارند.

اپلیکیشن خرید و فروش سهام موبایل پراناتریدر

پراناتریدر مختص مشتریان شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا می باشد و همانند سامانه پرانا کاملا اختصاصی برای این شرکت طراحی شده است.پراناتریدر نسبت به دیگر اپلیکیشن ها دارای طراحی به روز و مدرن تری می باشد.

اپلیکیشن معاملات موبیکسو

موبیکسو ابزار معاملات آنلاین روی موبایل در کارگزاری فارابی است. موبیکسو برای سیستم‌عامل‌های اندروید و IOS در دسترس قرار گرفته است. خرید و فروش سهام و اطلاع از آخرین وضعیت قیمتی به همراه اعلان‌های لحظه‌ای مربوط به سهام کاربران را به آنها اطلاع‌رسانی می‌کند.

اپلیکیشن موبایل پارس تریدر

پارس تریدر توسط شرکت راهکارهای هوشمند فرامین گستر طراحی و تولید شده است.این اپلیکیشن مختص مشتریان کارگزاری پارسیان عرضه شده و صرفا به سامانه پارس تریدر متصل است.

اپلیکیشن موبایل همراه تریدر پاسارگاد

اپلیکیشن پاسارگاد تریدر توسط شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه تولید شده و صرفا برای کارگزاری هایی که سامانه یوزرتریدر که به اختصار داتکس شناخته می شود کاربرد دارد.

نسخه تحت وب سامانه نهارخ

سامانه نهارخ مختص شرکت کارگزاری نهایت گر طراحی شده و نسخه اپلیکیشن ندارد اما نسخه تحت وب قابلیت هماهنگ سازی کامل با گوشی های هوشمند را داراست.

اپلیکیشن هایی که معرفی شدند جز اپلیکیشن های رسمی بازار سرمایه و شرکت های فعال کارگزاری هستند که هر کدام دارای مزایا و معایب هستند که در پستی دیگر به بررسی هر یک خواهیم پرداخت اما جهت دریافت اپلیکیشن های کمکی حوزه بورس و بازار سرمایه می توانید در فروشگاه کافه بازار و گوگل پلی به جستجوی بیشتر بپردازید.

مطلب ویژه: برای مطالعه ویژگی و امکانات سامانه های معاملات بورس کشورمان در دو بخش اول و دوم کلیک کنید.

خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار (آموزش نحوه معامله در بورس)

اصول اولیه خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار:

معامله گرانی که به تازگی فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز می کنند ، به دنبال یادگیری روش های مختلف معامله سهام از قبیل خرید و فروش آنلاین سهام و دانستن موضوعات پیرامون این روش ها هستند. تصمیم داریم مقاله ای درباره نحوه خرید و فروش آنلاین و اینترنتی سهام در بازار بورس اوراق بهادار برای شما بنویسیم. در این اینجا افراد تازه وارد به بورس می توانند اطلاعاتی درباره روش های معامله در این بازار و همچنین نحوه خریدوفروش سهام در بازار سرمایه را بدست بیاورند و از آن استفاده نمایند.

نحوه معامله در بازار سرمایه:

افرادی که قصد خرید و فروش سهام در بازار سرمایه را دارند نمی توانند به صورت مستقیم این کار را انجام بدهند. خرید و فروش سهام در این بازار همیشه باید توسط یک واسط که به آنها کارگزاری گفته می‌شود انجام می پذیرد. در واقع کارگزاری ها واسط بین شما و بازار بورس اوراق بهادار یا همان بورس هستند. به طور کلی و همیشه خرید و فروش بین شما و سایر سرمایه گذاران در این بازار توسط کارگزاری انجام می پذیرد. بنابراین شما برای خرید و فروش اوراق بهادار (سهام) در بورس باید به یک کارگزاری مراجعه نمایید و افتتاح حساب معاملاتی در آن کارگزاری را به صورت حضوری جهت احراز هویت انجام دهید.

لازمه انجام معامله در بازار سرمایه داشتن کد معاملاتی یا به اصطلاح کد بورسی است. این کد یک شناسه منحصر به فرد برای شما می‌باشد . کد معاملاتی شما یکبار صادر می‌شود و برای همیشه شما صاحب آن خواهید بود ، مانند شماره شناسنامه یا کد ملی شما. پس از دریافت کد بورسی شما می‌توانید شروع به انجام معامله نمایید. البته به تازگی سامانه ای برای احراز هویت سهامداران و معامله گران راه اندازی گردیده است به نام سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) که هر سرمایه گذاری قبل از دریافت کد معاملاتی باید در این سامانه ثبت نام و احراز هویت خود را انجام دهد.

نحوه معامله در بازار سرمایه

روش های معامله در بازار سرمایه:

روش های معامله در بازار سرمایه عبارتند از:

مراجعه حضوری به کارگزاری ها و ارائه سفارش خرید یا فروش به مسئول معاملاتی

سفارش تلفنی خرید و فروش سهام به کارگزار خود

سفارش اینترنتی به کارگزاری به صورت آفلاین

خرید و فروش یا معامله سهام به صورت آنلاین

امروزه روش های حضوری و تلفنی با گسترش و استفاده روز افزون از اینترنت تقریبا کاربردی ندارد ، چرا که پروسه ای وقت گیر و زمانبر است و سهولت معامله آنلاین با استفاده از اینترنت نیز کارایی این روشها را از بین خرید و فروش سهام برده است.

در روش معامله اینترنتی ، شما یک قرارداد خرید و فروش برخط با کارگزار خود را امضاء می کنید و پس از آن کارگزار به شما یک کلمه کاربری و کد عبور ارائه می‌دهد . بنابراین شما ثبت خرید و فروش خود را در سامانه معاملاتی کارگزاری انجام می دهید و کارگزار از طرف شما معاملات ثبت شده را انجام می‌دهد. البته کارگزاران بورس اوراق بهادار برای هر خرید و فروش مبالغی را به عنوان کارمزد از ما دریافت خواهند نمود که مبلغ مشخص شده ای است که از طرف سازمان بورس اوراق بهادار برای هر برگ از سهام مصوب شده است.

کارمزد معاملات:

روش های معامله در بازار سرمایه

به طور کلی کارمزد به مبالغی که ما به عنوان سرمایه ‏‌گذار برای خرید و فروش اوراق بهادار به کارگزار بابت خدمتی که به وسیله مشاوره در سرمایه گذاری یا مدیریت خرید یا فروش اوراق بهادار باید بپردازیم میگویند. همانطور که گفتیم این مقدار به نسبت هر مبلغ سرمایه گذاری و انواع آن می تواند متفاوت باشد.

در بازار بورس اوراق بهادار دو نوع کارمزد داریم که شامل کارمزد خرید سهام به میزان 0/464 درصد به ازای خرید هر برگه سهم می‌باشد. کارمزد فروش سهام به میزان 0/575 درصد به ازای فروش هر برگ سهم می‌باشد. البته فروش سهام شامل 0/1 درصد مالیات نیز می‌باشد که در مبلغ کارمزد فروش محاسبه می‌گردد. یعنی فقط در زمان فروش است که هر سهم مشمول مالیات می‌باشد و در زمان خرید این مالیات به سهام تعلق نمی گیرد . کارمزد و مالیات سهام هایی که در در بازارهای مختلف معامله می‌شوند از قبیل بورس، فرابورس، اوراق تسهیلات مسکن، اوراق اختیار خرید و فروش معامله ، اوراق مشارکت یکسان نمی‌باشد و هر اوراق بهادار نرخ مشخص شده خود را دارد. همچنین این کارمزد ها در هنگام انجام معاملات خرید و فروش محاسبه و از حساب مشتری نزد کارگزاری کسر می‌گردد.

آموزش نحوه خرید و فروش سهام: آموزش نحوه خرید و فروش سهام

در ابتدای این مطلب نحوه باز کردن حساب معاملاتی را برای شما شرح دادیم. حال بعد از دریافت کد معاملاتی با همان کد بورسی و دریافت شناسه کاربری و کلمه عبور از کارگزاری خود ، می‌توانید شروع به خرید و فروش سهام خرید و فروش و معامله سهام نمایید. در آغاز باید وارد درگاه (پلتفرم) معاملاتی کارگزاری خود شوید. هر کارگزاری برای انجام معاملات و دسترسی شما به حساب و کد بورسی تان یک درگاه معاملاتی اختصاصی دارد که این بسترهای معاملاتی معمولا در سایت های کارگزاری ها در دسترس است. (در حال حاضر دو پلتفرم معاملاتی رایان هم افزا و تدبیرپرداز جزء پرکاربرترین نرم افزارهای قابل استفاده برای معامله گران در اکثر کارگزاری های بورس اوراق بهادار می‌باشد.) زمانیکه برای اولین بار وارد بستر معاملاتی خود شوید تنها می‌توانید اطلاعات کلی بازار و همچنین اطلاعات معاملاتی خود را در این درگاه مشاهده نمایید ، چراکه تاکنون هیچگونه معامله و خرید و فروشی انجام نداده اید. بنابراین شرح کلی خرید سهام و در انتها فروش آن را برای شما خواهیم داد.

 • واریز وجه : برای شروع معامله (خرید) ابتدا باید حساب خود نزد کارگزاری را شارژ نمایید. شما برای واریز مبلغ اولیه هیچ محدودیتی ندارید و معمولا بعد از انجام عملیات مبلغ مورد نظر به حساب شما نزد کارگزاری اضافه خواهد شد. شما در هر ساعت از شبانه روز می‌توانید این مبلغ را به حساب خود نزد کارگزاری واریز نمایید.
 • خرید : بعد از شارژ کردن حساب خود نوبت به انجام معامله است. ممکن است شما سهمی را در نظر داشته باشید ولی باید به این نکته توجه کنید که فقط در زمان به اصطلاح تایم معاملاتی می‌توانید این خرید را انجام دهید. زمان معاملات در بازار بورس اوراق بهادار ایران از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 12:30 یعنی حدود 4 ساعت می‌باشد. البته از ساعت 8:30 الی 9 صبح تنها زمانی است که شما می‌توانید سفارش خرید خود را ثبت نمایید ولی معامله ای در این بازه انجام نخواهد شد. ذکر این نکته الزامی است که حداقل میزان سفارش برای خرید هر سهم در بازار بورس اوراق بهادار ایران 5,000,000 ریال می‌باشد و شما نمی‌توانید مبالغی کمتر از این مبلغ را برای سفارش خود انتخاب نمایید. معمولا پلتفرم های معاملاتی مبالغ سفارش را به نسبت حجم و مبلغ محاسبه می‌نمایند ولی شما می‌توانید برای محاسبه حداقل مبلغ سفارش خود تعداد هر برگ سهم را در مبلغ آن ضرب نمایید و در انتها کارمزد آن را نیز محاسبه نمایید تا بتوانید مبلغ خالص خرید خود را مشخص نمایید. البته مبلغ حداقل سفارش در مورد سفارشات عرضه اولیه صدق نمی کند ، چرا که این عرضه ها می‌تواند کمتر از مبلغ حداقل سفارش یعنی 5,000,000 ریال باشد که بسته به مقدار و مبلغ عرضه شده از طرف شرکت عرضه شده در بورس اوراق بهادار متغیر است.
 • فروش : بعد از اینکه خرید خود را انجام دادید ، بسته به نوع استراتژی معاملاتی خود و میزان دریافت سود یا زیان خود از یک معامله خرید می‌توانید سهام مورد نظر خود را به فروش برسانید. همانطور که گفته شد تنها در زمان تایم معاملاتی می‌توانید خرید یا فروش انجام دهید. برخلاف معاملات خرید برای معاملات فروش کف و سقفی مشخص نشده است و شما به هر میزان که بخواهید تا سقف دارایی سهام خود می‌توانید آن را به فروش رسانید. به مانند خرید در معامله فروش نیز مقدار مورد نظر خود را به همراه مبلغ به اضافه کارمزد را محاسبه نمایید و سفارش فروش خود را در سامانه معاملاتی کارگزاری ثبت نمایید. بعد از فروش سهام مورد نظر مبلغ فروش به حساب شما نزد کارگزاری اضافه خواهد شد و به همان میزان شما قادر خواهید بود از آن برداشت نمایید.
 • برداشت: زمانی که معاملات خرید فروش شما انجام پذیرفت و به هر دلیل شما نیاز به برداشت از حساب خود نزد کارگزاری داشته باشید ، می‌توانید به میزان اعتباری که از فروش سهام خود در حساب معاملاتی دارید برداشت نمایید. البته این مبالغ معمولا با فاصله زمانی از یک روز تا چند روز به حساب بانکی شما واریز خواهد شد ، بسته به نوع کارگزاری که در آن حساب دارید.

در این مطلب سعی شد مراحل و مبانی اولیه خرید و فروش و باز کردن حساب معاملاتی شرح داده شود. ولی برای شروع معامله شما نیاز به آموزش و مطالب کاملتری خواهید داشت. پس توصیه می‌کنیم قبل از شروع معاملات خود مطالب دیگر آکادمی بورس پشوتن را نیز دنبال نمایید تا بتوانید معاملاتی پرسود داشته باشید.

روشهای خرید و فروش سهام

how to startخرید و فروش سهام trading shares in market

حتما میدانید که برای شروع سرمایه گذاری اولین قدم مراجعه به شرکت کارگزاری بورس و دریافت کد سهامداری است. اما پس از آن شما می توانید نسبت به شروع سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام از چهار روش اقدام کنید که به ترتیب به آن می پردازیم.

1. مراجعه ی حضوری به کارگزاری

شما حضوراً به کارگزاری مراجعه می کنید و در آنجا به شما فرم درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار داده میشود که باید آن را تکمیل کنید. در این فرم اطلاعات شخصی، کد سهامدار و مشخصات سهام درج شده است. در هر فرم سه نوع سهام را می توانید خریداری کنید و اگر میزان خرید شما بیشتر از سه سهام باشد باید درخواست فرم های بیشتری بکنید و آنها را تکمیل کنید.

ابتدا اوراق را مشخص میکنید یعنی نام شرکت و تعداد اوراق و در انتها تاریخ اعتبار وجود دارد و این بدین معناست که کارگزاری تا چه تاریخی مجاز به پیگیری تقاضای شماست. سپس مبلغ سرمایه گذاری به همراه کارمزد را مشخص میکنید و متعهد میشوید اگر کسری مبلغ وجود داشته باشد آن را پرداخت خواهید کرد و توجه کنید اگر خریدار شخصیت حقوقی داشته باشد غیر از امضاء باید مهر شرکت نیز استفاده شود.

2. روش تلفنی

سرمایه گذار دراین روش نیازی ندارد حضوری مراجعه کند و فقط یک بار برای امضائ قرارداد تلفنی مراجعه خواهد کرد و میتوان سفارش خرید و فروش را تلفنی وارد سامانه بورسی کرد. این روش هیچ تفاوتی با روش حضوری ندارد و پیگیری ها تنها از راه تلفن انجام میشود و فعالسازی به صورت رایگان انجام میشود .

3. روش اینترنتی

و از لحاظ عملکرد کاملا شبیه به روش تلفنی است و در این روش به سامانه اینترنتی کارگزاری مراجعه کرده و فرمهای مربوطه را پر میکند و می تواند اقدام به خرید و فروش کند. همانطور که میبینید هیچ یک از این سه روش بر روشهای دیگر برتری ندارد و فقط بر این اساس تنظیم شده اند که سرمایه گذار با کدام یک از این روشها می تواند بهتر عمل کند.

4. معاملات برخط یا آنلاین

در خرید و فروش سهام این روش خود سرمایه گذار مستقیما می تواند درخواست خرید و یا فروش سهام را اعمال کند و بدون واسطه ی کارگزار وارد سامانه ی معاملات بورسی شود.

به خاطر جذابیت این روش، افراد زیادی اقدام به سرمایه گذاری از این روش کرده اند هر چند که مدت زمان زیادی از روی کار آمدن این روش نگذشته اما طرفداران زیادی پیدا کرده است.دلایل زیادی برای جذابیت و پر طرفدار بودن این روش وجود دارد اما از مهمترین این دلایل می توان یه سریع بودن آن اشاره کرد. زیرا سرمایه گذار به محض دریافت اطلاعات در خصوص یک سهم می تواند در کمترین زمان اقدام به خرید یا فروش کند و این کار حدود چند ثانیه بیشتر طول نمیکشد و معامله گر شخصا این کار را انجام میدهد. در واقع معامله گر تنها با در اختیار داشتن یک خط اینترنت و یک رایانه می تواند این کار را انجام دهد.

یکی دیگر از دلایل جذابیت این روش نداشتن محدودیت زمانی و مکانی برای سرمایه گذاری است. زیرا بازار بورس 5 روز در هفته و بیست و چهارساعت شبانه روز در حال فعالیت است و سرمایه گذار در هر زمان از شبانه روز و در هر مکانی که باشد میتواند اقدام به سرمایه گذاری کند. از بین رفتن اختلافات بین مشتری و کارگزاری یکی دیگر از دلایل جذابیت این روش به شمار می رود . گاهی در روشهای دیگر مشاهده میشود به دلایل گوناگون بین سرمایه گذار و کارگزاری اختلافاتی به وجود می آید که با روی کار آمدن روش برخط، دیگر از این اختلافات خبری نیست و هر سرمایه گذار خود مسئولیت اقدامات خود را به عهده میگیرد.

و به همین دلیل که خود سرمایه گذار در تصمیم گیری ها به صورت مستقل عمل میکند هیچ شخصی را نمی تواند در معاملات خود دخیل کند. از طرفی نقل و انتقالات وجوه نیز به صورت الکترونیکی انجام میشود و تنها پس از کسر کارمزد مبلغ در کمترین زمان به حساب سرمایه گذار واریز می شود بنابراین برای دریافت وجوه ناشی از فروش سهم دیگر لزومی به مراجعه ی حضوری به کارگزاری نیست. علاوه بر این مزیتها خرید و فروش سهام و جذابیتها یکی از عوامل دیگر رشد و توسعه ی مداوم بازار سرمایه و بورس است و این بازار به علت ساده تر شدن دسترسی افراد به ان باعث رونق آن شده و این خود یک مزیت عمده به شمار می رود.

ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام

ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام

ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام را میدانید؟ اگر به عنوان یک سهامدار فعال در بازار بورس فعالیت کنید، متوجه خواهید شد که سهامداری و اقدام برای خرید و فروش سهام های مختلف در بازه های زمانی گوناگون، کار خیلی ساده ای نیست و نیاز به مهارت و کسب تجربه دارد. در این راستا اگر ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام را بلد باشیم، بهتر و سریع تر قادریم فوت و فن خرید سهام در بورس ایران را یاد بگیریم و از این روی، معاملات ما ساده تر و سودده تر خواهد بود، لذا من اگر جای شما بودم، به هیچ عنوان مقاله رایگانی در مورد ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام را از دست نمی دادم!

ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام

خرید و فروش سهام در بورس ایران نه خیلی ساده است که هر شخصی بدون هیچ دانشی بتواند آن را انجام دهد و نه آنقدر مشکل است که اگر شخصی بخواهد آن را یاد بگیرید و تجربه کند با مشکل مواجه شود. در واقع بورس بازاری است که با کسب تجربه و دانش در آن می توان به سودهای بسیار بالایی دست پیدا کرد، اما کسب سود در بازارهای صعودی و بعضا نزولی بورس، نیازمند این است که ما موارد متعددی را در کنار هم رعایت کنیم.

تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار بورس، تابلوخوانی در بازار بورس و … از موارد کلی هستند که اگر همه آن ها را در کنار یکدیگر بدانیم، نه تنها در بازار سرمایه بلکه در تمام بازارهای مالی سود بسیار خوبی را قادریم کسب کنیم. اما در این مطلب قصد داریم 11 مورد از نکات مهم برای خرید و فروش سهام در بورس را به شما عزیزان یاد بدهیم که قطعا ارزش مطالعه دارد، چرا که رعایت کردن این موارد، می تواند دید بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در بورس و یا سایر بازارهای مالی به شما بدهد که مطمئنا اگر همین الان آن را یاد نگیرید، در آینده خود را سرزنش خواهید کرد.

1) عدم ترس یا دودلی در فروش سهام

برخی اوقات تحلیل و پیش بینی که برای یک سهام داشتیم، اشتباه می شود و روند مورد انتظار ما را دنبال نخواهد کرد. در همچین شرایطی برای نگهداری سهام خود اصرار نورزید. تعداد زیادی از کارشناسان بر این باورند که وقتی که سهام روند نزولی به خود گرفت و با تحقیق در این زمینه دریافتید این روند نزول در آینده نیز قصد ادامه دار شدن دارد، تجزیه و تحلیل دوباره ای انجام دهید و در صورت بحرانی بودن آن سهم را به فروش برسانید. اشتباهی که خیلی از سرمایه گذاران در همچین مواقعی مرتکب می شوند این است که در چنین شرایطی به خود امید واهی می دهند و منتظر می مانند تا شرایط دوباره بهبود پیدا کند.

مطمئن باشید فروش به موقع از یک سهام و پذیرش ضرر جزیی نسبت به پایبندی و ادامه دادن روندی که ادامه آن ضرر هرچه بیشتری را دارد، در مجموع برای شما بازده بهتر و مفیدتری به همراه خواهد داشت. بنابراین با تعیین حد ضرر در معاملات خود، در صورت ورود قیمت سهم به روند نزولی و رسیدن آن به حد ضرر به امید آن که امکان دارد بازار مجدداً صعودی شود تردید و دودلی نکنید و از سهم خارج شوید.

2) شناسایی سهام با ظرفیت معاملات بورس

شما باید تلاش کنید برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه سهامی را انتخاب کنید که از ظرفیت و توانایی رشد زیادی در بازار بورس برخوردار باشد. بدین منظور می توانید از روش ها و تکنینک هایی که در حال معرفی آن ها هستیم استفاده کنید. البته شایان ذکر است که تکنیک هایی که گفتیم، تنها اشاراتی به هر یک از این تکنیک هاست و برای استفاده کردن هر یک از این تکنیک ها لازم است سرمایه گذار، دانش و توان علمی و تجربی کافی داشته باشد.

تکنیک اول؛ معمولا وقتی که یک سهام روند نزولی به خود می گیرد، بعد از طی این دوره، قیمت آن در روند افزایشی قرار می گیرد. لذا بهترین موقع برای ورود به یک سهام و خریداری آن، وقتی است که سیر نزولی خود را طی کرده و وارد سیر صعودی خود میشود.

تکنیک دوم؛ استفاده از خرید پله ای سهام است که به معنای خرید یک سهام به صورت گام به گام در هنگام سیر نزولی آن است. زمانی از این روش باید استفاده کنید که کف قیمت سهام معلوم نیست و نمی توانید پیش بینی کنید که آیا سهام پس از طی این دوره، روند صعودی دارد یا نه. افرادی این تکنیک ها را مورد استفاده قرار می دهند از دانش و تجربیات بالایی در بازار برخوردارند و دیگر آنکه ریسک پذیری بالایی دارند و توان بالایی در سرمایه گذاری از خود نشان می دهند.

3) صف‌ نشینی همیشه هم خوب نیست

بهتر است جزو آن دسته از افراد نباشید که همیشه در صف خرید و فروش گیر می کنند. یکی از اصلی ترین ترفندهای خرید و فروش سهام این است که صف برایتان وجود نداشته باشد. کسانی که در صف هستند، به قولی پیروان بازار محسوب می شوند. رفتار گله‌ ای الزاما روش درستی برای معاملات نیست. معاملات در صف تنها بعضی اوقات گزینه مناسبی است و در بیشتر موارد رفتاری هیجانی می باشد.

4) نقد شوندگی

از نکات مهم برای انتخاب سهم، میزان نقد شوندگی سهم می باشد. سرمایه شما باید در گردش باشد تا سودآوری را به همراه داشته باشد. نقد شوندگی سهام، به معنی سهولت در ترفندهای خرید و فروش سهام است؛ یعنی وقتی که شما سهام یک شرکت را می خرید، چقدر احتمال می دهید بتوانید آن را به سادگی به فروش برسانید.

5) در نظر گرفتن سود شرکتها

در حقیقت شرکت ها وظیفه دارند در ابتدای سال مالی خود برای سال مالی آینده، صورت سود و زیان پیشنهادی خود را در اختیار تریدرها قرار دهند. شرکت ها هر 3 ماه گزارشات مالی انتشار می دهند و در این گزارشات برخی مواقع صورت سود و زیان پیشنهادی بیشتر و بعضی اوقات کمتر از پیش بینی در می ‌آید که در اصطلاح به آن تعدیل مثبت و منفی می گویند.

حتما برایتان جالب است : روش خرید و فروش پله ای سهام در بورس

ای پی اس سودآوری از تقسیم سود یا زیان پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام قابل محاسبه است. در نظر داشتن میزان سوددهی یک شرکت یا همان نرخ EPS و DPS کمک شایانی به پیش بینی آینده شرکت و تشخیص روند صعودی آن سهم در آینده می کند.

6) محاسبات دقیق کارمزد کارگزاری به ویژه برای نوسان گیری

چنانچه کسی بخواهد معاملات کوتاه‌ مدت را در دستور کار خود قرار دهد، می بایست حتما محاسبه‌ گر دقیقی داشته باشد و از میزان کارمزد در ترفندهای خرید و فروش سهام اطلاع داشته خرید و فروش سهام باشد. هرچقدر حجم معاملات بیشتر شود، میزان کارمزد نیز به همان اندازه افزایش پیدا خواهد کرد.

در حال حاضر در بیشتر سیستم‌ های معاملات آنلاین یک محاسبه‌ گر اتوماتیک تعبیه شده است تا کارمزد کارگزار را مورد محاسبه قرار دهد. به صورت کلی تمامی معامله‌ گران باید این مبالغ را در محاسباتی که دارند در نظر بگیرند، به خصوص آن دسته از افراد که در تایم فریم های کوتاه نوسان گیری می کنند، چرا که کارمزد کارگزاری نیز جزئی از هزینه‌ های کار به حساب می آید و برای دستیابی به سود باید در نظر داشته باشید که چه هزینه ای را تقبل می کنید.

7) خرید و فروش‌ های منظم

زمانی که طبق استراتژی، یک سیگنال معاملاتی صادر می‌ شود، می بایست دقیق مطابق آن عمل کنیم. چنانچه نوسانات بیشتر یا کمتر از انتظارات ما بود اهمیتی ندارد. آن ماهیگیری که تور خود را به دریا می‌ اندازد هر ماهی و هر اندازه از ماهی؛ کوچک یا بزرگ امکان دارد در تور ماهیگیر بیافتند.

نکات خرید و فروش سهام در بورس

به این معنی که یک معامله‌ گر حرفه‌ ای نباید صرفا منتظر صیدهای خیلی بزرگ باشد؛ هر معامله‌ ای که سوددهی لازم را داشته باشد، ارزشمند است و مقدار سود هرچقدر باشد بازهم مهم نیست، ولی از طرفی باید ضررها را به حداقل ممکن رساند.

8) داشتن استراتژی دقیق و اختصاصی

زمانی که شناخت مناسبی از شرایط و روحیات خودتان یافتید، بهتر است استراتژی خاصی و مناسب خود را انتخاب نمایید. تغییر مدام استراتژی و از این شاخه به آن شاخه پریدن، سرمایه شما را با تزلزل مواجه می کند. بهتر است در نظر داشته باشیم که ممکن است هر استراتژی برای یک شخص خاصی کار کند و شاید روش یک فرد برای شما جواب ندهد. تغییر مدام روش، روی حالات روانی و هیجان‌ های شما موثر است و به اشتباهات معاملاتی بیشتر شما در طول انجام معاملاتتان منتهی خواهد شد.

9) قدرت پیش‌ بینی حداقل یک هفته‌ ای

این حائز اهمیت است که بتوانیم چرخش قیمتی کل گروه‌ ها و سهم‌ ها را برای حداقل یک هفته‌ آینده یا 5 روز معاملاتی آتی پیش‌ بینی کنیم و یادداشت کنیم. زمانی که قصد تحلیل بازار را داریم، علایق شخصی خود را نباید در آن دخیل کنیم، بلکه باید سعی کنیم در بازار کاملا بی‌ طرف باشیم تا بتوانیم سمت و سوها را بهتر تشخیص دهیم.

حتما برایتان جالب است : سهام بلند مدت یا کوتاه مدت بخریم؟

به عنوان مثال این امکان خرید و فروش سهام وجود دارد که نمادی صف خرید سنگینی داشته باشد و ما آن سهم را در سبد سهامی خود نداشته باشیم، در اینجا نباید نسبت به افرادی که آن سهم را دارند حسادت کنیم. لذا این حالات و رفتار امکان دارد ما را از واقعیات بازار منحرف کند. در واقع باید به تحلیل بپردازیم و حتی اگر درست هم از آب در نیامد، این که پیش‌ بینی ما به واقعیت بپیوندد یا غلط باشد چندان اهمیتی ندارد و مهم این است که ما یاد می‌ گیریم با نگاه به آینده خرید و فروش کنیم و هر چه بیشتر در این خصوص سعی از خود نشان دهیم، حرفه‌ ای‌ تر خواهیم شد و ضریب خطایمان تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت.

10) هماهنگی با شرایط

یک تریدر حرفه‌ ای، خود را با شرایط بازار تطبیق می‌ دهد. این شخص، وقتی بازار، نشانه‌ هایی از خروج سهامداری دارد، سهم‌ های ریسکی و کوتاه‌ مدتی خود را نقد می‌ کند و سبد خود را با سهم‌ های کم ریسک تر تعدیل می‌ نماید.

همچنین زمانی که بازار در روند صعودی قرار دارد، قسمتی از سبد خود را به سهم‌ های تهاجمی و ریسکی تر تخصیص می‌ دهد تا از رشد بازار بیشتری استفاده را ببرد. در این مهارت، دانش مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است. معامله‌ گر ماهر می‌ داند که بازار ذاتا با نوسانات درگیر است و همواره شرایط یکسان نیست، پس سبد سهام خود را با توجه به شرایط انتخاب می کند.

11) آرامش معامله‌ گر

یک تریدر حرفه‌ ای به همان مقدار که آرامش دارد، قادر است معاملات موفقی را تجربه کند. موفقیت در معامله‌ گری به صورت مستقیم با آرامش رابطه‌ دارد. هیجانات موجب کاهش ضریب موفقیت یک معامله‌ گر خواهد شد. پریشانی ذهن، حواس‌ پرتی، پریدن از یک گروه به گروه دیگر، معاملات بی‌ نظم و خارج از استراتژی، همگی موجب برهم خوردن بیشتر آرامش خواهد شد.

حتما برایتان جالب است : اصول تشکیل سبد سهام بهینه و سودده در بورس

بنابراین این طور نتیجه می گیریم که شما باید آرامش‌ تان را حفظ کنید و در این راستا کارهایی که موجب افزایش آرامش شما می‌ شوند را جایی یادداشت کنید و هر زمان آرامش‌ تان به هم خورد، آن کارها را حتما انجام دهید. شاید گوش دادن به یک موسیقی آرام‌ بخش در زمان بازار بتواند به این موضوع کمک شایانی نماید.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، 11 مورد مهم از ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام را توضیح دادیم.

اگر دوست دارید بدانید خرید و فروش حقوقی چه چیزی را نشان می دهد، مطلب بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست؟ میتواند در این خصوص به شما کمک کند.

اگر در مورد خرید و فروش سهام در بورس سوال یا ابهامی دارید، در بخش دیدگاه ها از کارشناسان ما بپرسید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.