صرف سهام چیست؟


صرف سهام چیست؟

شرایط مالیات افزایش سرمایه؛ بخشودگی و معافیت از آن چگونه است؟

مالیات

شرکت‌ها در ابتدا با یک سرمایه اولیه شروع به فعالیت می‌کنند و به مرور زمان در جهت تامین منایع مالی مورد نیاز خود این سرمایه را افزایش می‌دهند.

افزایش سرمایه شرکت‌ها به هر روشی که صورت بگیرد مشمول قوانین و مقررات مالیاتی می‌شود که موضوع مورد بحث ما در این مقاله است.

با مراجعه به دیگر مقالات بلاگ می‌توانید بحث مالیات را در حوزه‌های مختلف مشاهده کنید و در صورت نیاز آنها را مطالعه کنید.

افزایش سرمایه شرکت‌ها

همانطور که گفتیم شرکت‌ها در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز یا اصلاح ساختار مالی و همچنین گسترش فعالیت خود اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند.

برای افزایش سرمایه، شرکت اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده می‌کند.

افزایش سرمایه به چند روش انجام می‌شود که به شرح زیر است:

 • افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
 • افزایش سرمایه از محل سود انباشته
 • افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
 • افزایش سرمایه از محل صرف سهام

سازمان امور مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز ماده قانونی تعریف کرده که ضروری است شرکت‌ها از آنها مطلع بوده و در موعد مقرر اقدام به اجرای تکالیف مالیاتی کنند تا مشمول جریمه این سازمان نشوند.

مالیات مربوط به هر کدام از این روش‌ها متفاوت بوده که در ادامه به تفکیک آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

معافیت‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه نیز در نظر گرفته شده است که به آن نیز می‌پردازیم.

بر اساس ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم « سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد ( ۱۰۰) ریال هم صد ( ۱۰۰) ریال محسوب می‌شود .

طبق تبصره آن «حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود».

بنابراین همانطور که از این ماده قانونی برمی‌آید، شرکت‌ها زمانی سرمایه خود را افزایش می‌دهند باید مالیاتی به عنوان حق تمبر پرداخت کنند.

مالیات افزایش سرمایه در واقع همان حق تمبر است.

نرخ مالیات افزایش سرمایه

مالیات افزایش سرمایه شرکت‌ها بر اساس یک نرخ محاسبه می‌شود که به آن نرخ مالیات حق تمبر می‌گویند.

نرخ مالیات افزایش سرمایه یا نرخ مالیات حق تمبر معادل نیم در هزار است. اما این به چه معنا است؟

برای محاسبه باید نیم (0.5) را تقسیم بر هزار (1000) کرد تا نرخ به دست آید که در مورد نیم در هزار نرخ معادل 0.0005 می‌شود.

این عدد به دست آمده را در میزان افزایش سرمایه ضرب می‌کنیم تا بر اساس آن میزان حق تمبر به دست آید.

فرض کنید که یک شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها با سرمایه اولیه 500 میلیون ریال به ثبت رسیده است.

این شرکت قصد دارد میزان سرمایه را 800 میلیون ریال افزایش دهد.

بنابراین میزان افزایش سرمایه شرکت معادل 300 میلیون ریال است که باید به میزان نیم در هزار بابت آن حق تمبر پرداخت کند.

نیم در هزار (0.0005) صرف سهام چیست؟ را در 300 میلیون ریال ضرب می‌کنیم که حاصل آن 150 هزار ریال می‌شود.

بنابراین این شرکت باید بابت افزایش سرمایه 300 میلیون ریالی خود حق تمبری (مالیات) معادل 150 هزار ریال پرداخت کند.

مالیات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

فرایند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به این صورت است که شرکت ارزش دارایی‌های خود را به قیمت روز محاسبه می‌کند و این افزایش ارزش به حقوق صاحبان سهام افزوده می‌شود که شرکت می‌تواند از این محل اقدام به افزایش سرمایه کند.

تا پیش از سال 1395، بر اساس ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش قیمت دارایی‌ها که ناشی از تجدید ارزیابی آنها بوده مشمول پرداخت مالیات نبوده است.

طبق تبصره ۱ ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود».

اما این معافیت از سال 1395 به بعد لغو شد و بر اساس ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم « افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بين صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنين تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول ماليات بردرآمد خواهد بود» .

مالیات افزایش سرمایه از محل سود انباشته

فرایند افزایش سرمایه از طریق سود انباشته نیز به این صورت بوده که بر اساس قانون تجارت، شرکت‌ها از محل سودی که طی سالیان بر روی هم انباشته شده و به سود انباشته شناخته می‌شود می‌توانند سرمایه خود را افزایش دهند.

در صورتی که شرکت از محل سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه کند مشمول ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود.

به همان ترتیبی که در قسمت‌های قبلی نیز عنوان شد بر اساس ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم « سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود».

مالیات افزایش سرمایه از محل مطالبات

افزایش سرمایه از محل مطالبات با آورده نقدی و دریافت مطالبات سهامداران صورت می‌گیرد.

وضعیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی همانند افزایش سرمایه از محل سود انباشته بوده و مشمول ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم است.

به این صورت که میزان افزایش سرمایه از این محل مشمول حق تمبر نیم در هزار خواهد شد.

مهلت پرداخت مالیات افزایش سرمایه

شرکت‌هایی که اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، طبق قانون سازمان مالیاتی دو ماه مهلت دارند که حق تمبر (مالیات) را پرداخت کنند.

بر اساس مقررات، شرکت‌ها تا شصت روز پس از تاریخ ثبت قانونی افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها مهلت دارند که مالیات افزایش سرمایه را از طریق ابطال تمبر پرداخت کنند.

این موضوع در تبصره ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم نیز عنوان شده است.

همچنین بر اساس ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم « در صورتی‌که مالیات حق تمبر در موعد مقرر پرداخت نگردد. این عدم پرداخت، علاوه بر پرداخت اصل مالیات، مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر آن هم خواهد بود ».

شرایط معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

1- در خصوص مالیات بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده صرف سهام چیست؟ است.

به این صورت که بر اساس یکی از تبصره‌های اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده قانون مالیات‌های مستقیم که در بهمن ماه سال 1398 به تصویب رسید « در صورتی كه اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون ماليات‌های مستقيم ظرف يک سال پس از تجديد ارزيابی (شناسايی و ثبت تجديد ارزيابی در دفاتر قانونی شركت)، تشريفات قانونی جهت انتقال مازاد تجديد ارزيابی دارایی‌ها به حساب سرمايه و نيز ثبت افزايش سرمايه نزد مرجع ثبت شركت‌ها را انجام دهند، مازاد تجديد ارزيابی كه به حساب سرمايه منتقل می‌شود، با رعايت ساير مقررات مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود .

2- شرکت‌های تعاونی مشمول پرداخت حق تمبر (مالیات) نمی‌باشند.

3- بر اساس ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر «شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند» .

4- ثبت شرکت ‌در مناطق آزاد مشمول پرداخت حق تمبر نمی‌شود.

5- شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مشمول حق تمبر مالیاتی نیستند. هم سرمایه اولیه و هم افزایش سرمایه واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری مشمول حق تمبر نمی‌شود.

6- در خصوص افزایش سرمایه از محل مطالبات و آوردی نقدی نیز یک معافیت حق تمبر تعریف شده است.

به این صورت که بر اساس ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اگر شرکت‌های بورسی و فرابورسی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی اقدام به افزایش سرمایه کنند مشمول حق تمبر نخواهند شد.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی وضعیت مالیاتی شرکت‌هایی پرداختیم که اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند.

در ابتدا به نحوه افزایش سرمایه شرکت‌ها پرداختیم و اشاره کردیم که چه مواد قانونی برای آن از سوی سازمان امور مالیاتی تعریف شده است.

در ادامه به نرخ مالیاتی و تعریف حق تمبر پرداخیتم و نحوه محاسبه آن را توضیح دادیم.

در بخش صرف سهام چیست؟ دیگری نیز به وضعیت پرداخت مالیات به تفکیک انواع روش‌های افرایش سرمایه پرداخیتم و در ادامه نیز معافیت‌های مالیاتی که برای افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است را بررسی کردیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از مشاوران الو بیزینس مشاوره بگیرید.

صرف سهام، پروژه محوری امور ناشران بورس تهران در سال جاری

مدیریت امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران، به‌عنوان بازوی اجرایی و نظارتی بورس بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شد در بورس، نقش مهمی در انتظام و پویایی شرکت‌های بورسی و درنهایت بازار سرمایه کشور دارد. در این خصوص طی سال ۹۸ تحولاتی در حوزه دستورالعمل‌ها صورت گرفت و با تمرکز بیشتر بر فرایند اطلاع‌رسانی شرکت‌های پذیرفته‌شده بورسی، سعی شد تا از این طریق زمینه جهت پویایی بیشتری در فرایندها و ساختار عملکردی ناشران در بورس تهران فراهم شود. طوبی دهقانی مدیر امور ناشران بورس تهران در گفتگو با ماهنامه بورس به بررسی اقدامات سال گذشته این واحد و برنامه‌های سال ۹۹ پرداخته است. وی فراهم آوردن مقدمات جهت توسعه بیشتر روش افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بورس در این حوزه می‌داند و معتقد است با آموزش و اطلاع‌رسانی بیشتر در این خصوص می‌توان شاهد استفاده بیشتر شرکت‌های بورسی از این روش بود.

لطفاً مختصری از عملکرد مدیریت امور ناشران بورس تهران در سال ۹۸ بیان کنید.
در سال گذشته با همکاری نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار سه کارگاه بزرگ آموزشی برای ناشران پذیرفته شده در بورس تهران در مورد نحوه تهیه گزارش تفسیری مدیریت که ناشران ملزم به افشای آن هستند، برگزار و آموزش‌های لازم به‌صورت پرسش و پاسخ به آن‌ها داده شد . مدیریت امور ناشران درمجموع ۱۲۱۰ نفر ساعت صرف آموزش ناشران بورسی کرده است .
از دیگر اقداماتی که در سال ۹۸ توسط مدیریت امور ناشران با حضور آقای دکتر حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد، برگزاری جلسه در مورد روش افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با هلدینگ‌ها و ناشران بزرگ بود که استقبال مناسبی از آن صورت گرفت.
مدیریت امور ناشران برای سال جاری هزار نفر ساعت آموزش را برنامه‌ریزی کرده است و تمرکز این مدیریت بیشتر بر موضوع تأمین مالی از طریق صرف سهام خواهد بود تا با بحث و تبادل‌نظر، شرکت‌ها و اشخاص بیشتر با این روش آشنا شوند و سازوکارهای اجرایی آن صرف سهام چیست؟ واضح‌تر گردد. همچنین با توجه به مذاکرات صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شده است که طی ماه‌های آتی امور مربوط به پیاده‌سازی این روش محقق شود.
در مورد سهام شناور آزاد نیز این مدیریت در پایان سال ۹۸ با مدیران شرکت‌هایی که سهام شناور آزاد آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد بود، جلساتی برگزار کرد. بعضی از آن‌ها شرکت‌های بودند که بخشی از سهام آن‌ها به‌صورت سهام عدالت در مالکیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است و اجازه خریدوفروش آن را ندارند و انتظار می‌رود با آزادسازی سهام عدالت و عرضه آن‌ها توسط مردم در بورس تهران، مشکل پایین بودن درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها برطرف شود. شرکت‌های دیگری نیز وجود داشتند که سهامداران عمده آن‌ها به دلیل نگرانی بابت از دست دادن کرسی‌های هیئت‌مدیره، حاضر به عرضه سهام و افزایش درصد سهام شناور آزاد آن‌ها نبودند. طی مذاکراتی که با سهامداران عمده این شرکت‌ها صورت گرفت به آن‌ها پیشنهاد شد که متناسب با درصد مالکیت خود اقدام به عرضه سهام آن شرکت کنند تا به‌این‌ترتیب نگرانی آن‌ها برطرف شود. هم‌اکنون تعدادی از این شرکت‌ها درصد سهام شناور خود را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده‌اند.

منظور از اجرایی شدن روش تأمین مالی از طریق صرف سهام، ورود شرکت‌ها به فرایند انجام آن است و یا اینکه به تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه مطرح است؟
یکی از اهداف اصلی مدیریت امور ناشران در سال جاری فراهم کردن بستر مناسب برای آشنایی هر چه بیشتر شرکت‌ها با این روش تأمین مالی است. طی جلسه برگزارشده مشخص شد که شرکت‌ها اطلاعاتی در زمینه افزایش سرمایه از طریق صرف سهام ندارند و با مزیت‌ها و پیشینه انجام آن آشنا نیستند باوجوداین که مقررات افزایش سرمایه از طریق صرف سهام موجود است.

آیا ممکن است علیرغم آشنایی شرکت‌ها با این روش، سازوکار مشخص و مدونی برای انجام آن وجود نداشته باشد؟
مدیریت امور ناشران سعی دارد با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکاری برای این روش تهیه کرده و در دسترس عموم قرار دهد. به نظر بنده انجام این کار می‌تواند مؤثر باشد زیرا در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران عادی حتی با روش‌های متعارف افزایش سرمایه نیز آشنایی ندارند. همچنین شرکت‌ها به‌طور دقیق از فرایندهای اجرایی آن آگاه نیستند. در سال جاری تمرکز مدیریت امور ناشران بر موضوع صرف سهام خواهد بود و در صورت نیاز به آموزش‌های بیشتر، این مدیریت با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار زمینه را برای انجام آن فراهم خواهد کرد. توجه داشته باشید که امور اجرایی مربوط به این روش در سازمان بورس و اوراق بهادار در حال انجام است.

اقدامات نظارتی مدیریت امور ناشران بورس تهران به چه صورت است؟
در بحث نظارت نیز مواردی به‌موجب دستورالعمل‌های افشا و پذیرش وجود دارد که پیگیری آن‌ها بر عهده این مدیریت است، ازجمله آن‌ها می‌توان به هشدار دادن از طریق درج پرچم، ارائه به‌موقع صورت‌های مالی و گزارش‌های ماهانه، میان‌دوره‌ای و سالانه و تصمیمات مجامع توسط شرکت‌ها و برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی مربوط به تغییرات قیمت سهام بیش از ۵۰ درصد اشاره کرد. این مدیریت با شرکت‌های بورسی در ارتباط است و بخشی از اطلاعات آن‌ها روی سایت کدال و بخش دیگر آن روی سایت شرکت بورس قرار می‌گیرد. در سایت شرکت بورس تهران بخشی وجود دارد که نام شرکت‌های مشمول فرآیند تعلیق و وضعیت هر یک از آن‌ها در آن بخش درج می‌شود. برای مثال مدیریت امور ناشران به شرکتی که گزارش مالی ماهانه خود را ظرف مدت مشخصی ارائه ندهد این موضوع را یادآوری می‌کند و به اطلاع عموم می‌رساند تا مشخص شود که این عدم اطلاع‌رسانی از سوی ناشر بوده و در راستای این موضوع است که نماد معاملاتی آن متوقف نشود، زیرا قبل از این، نماد بسته و از شرکت درخواست می‌شد که اطلاعات خود را ارائه کند اما در حال حاضر به مردم هشدار داده می‌شود که این شرکت اطلاعات موردنظر را افشا نکرده است و مسئولیت تصمیم‌گیری با سهامدار است.
در مورد کنفرانس اطلاع‌رسانی مربوط به تغییرات قیمت سهام بیش از ۵۰ درصد و شفاف‌سازی تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام نیز در دستورالعمل افشا اصلاحاتی صورت گرفت. در بحث طبقه‌بندی، مدیریت امور ناشران در هرسال طبق دستورالعمل، شرکت‌ها را براساس معیارهای پذیرش و افشا طبقه‌بندی می‌کند و این طبقه‌بندی در هر یک از بازارها و تابلوها انجام می‌شود. در سال گذشته این کار انجام شد و بعضی از شرکت‌ها ارتقا یا تنزل داشتند. همان‌طور که می‌دانید در بورس تهران دو بازار اول و دوم وجود دارد که بازار اول دارای دو تابلوی اصلی و فرعی است. دراین‌بین چند شرکت ارتقا پیدا کردند یعنی از بازار دوم به بازار اول منتقل شدند و بالعکس تعدادی از شرکت‌ها تنزل یافتند. در سال جاری نیز بالطبع بحث طبقه‌بندی وجود خواهد داشت زیرا طبق مقررات باید این امر اجرا شود.
شرکت‌های جدید پس از پذیرش و عرضه سهام خود در بورس تهران به‌عنوان ناشر شناخته ‌شده و ازآن‌پس با مدیریت امور ناشران در ارتباط مستمر خواهند بود. این شرکت‌ها نیز مانند سایر ناشران طبق دستورالعمل مکلف به افشای اطلاعات لازم هستند در غیر این صورت به آن‌ها هشدارهای لازم داده می‌شود.

با توجه به ورود سرمایه‌گذاران جدید، برنامه و نقشه راه این مدیریت برای شناخت بیشتر این افراد با بازار سهام و جلوگیری از متضرر شدن آن‌ها چیست؟ به نظر شما برگزاری کنفرانس‌های اطلاع‌رسانی تا چه اندازه می‌تواند سودمند باشد؟
مردم عادی چون تخصصی در این زمینه ندارند ممکن است به این گزارش‌ها توجه نکنند. بنابراین بهتر است دانسته‌های مالی خود را افزایش دهند و تقویت کنند. این قبیل گزارش‌ها را تحلیل‌گران و متخصصان حوزه مالی درک می‌کنند و می‌توانند به شرکت‌ها نیز کمک کنند، برای مثال در کنفرانس‌های اطلاع‌رسانی مربوط به تغییرات قیمت سهام بیش از ۵۰ درصد، پرسش از ناشر عمدتاً توسط تحلیل‌گران صورت می‌گیرد زیرا همه سرمایه‌گذاران تخصص، زمان و بودجه کافی برای تحلیل این تعداد از شرکت‌ها را ندارند. تحلیل‌گران با طرح پرسش‌هایی در مورد رشد سودآوری، ساختار مالی و پروژه‌های در دست اجرای شرکت از یک‌سو به ارزیابی وضعیت شرکت می‌پردازند و از سوی دیگر افراد عادی را با آن شرکت بیشتر آشنا می‌کنند. این تحلیل‌گران اکثراً مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها هستند که با استفاده از دانش مالی خود، وجوه مردم را سرمایه‌گذاری می‌کنند و آن‌ها را منتفع می‌گردانند.
آیا رویه ارزیابی شرکت‌ها که در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه لحاظ شده است، تاکنون اصلاح شده است؟
این دستورالعمل‌ها مدام در حال اصلاح و تغییر هستند. برای مثال در مورد موضوع تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، ابتدا به این صورت بود که نماد معاملاتی ناشر یک روز کاری بسته می‌شد تا ناشر شفاف‌سازی کند اما این رویه کارآمد نبود. طی جلساتی که با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، مقرر گردید رویه به این صورت تغییر کند که در صورت شفاف‌سازی یا عدم شفاف‌سازی ناشر، نماد معاملاتی پس از ۶۰ دقیقه بازگشایی شود. اصلاحات دستورالعمل پذیرش نیز نهایی و تصویب ‌شده است و طبق ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار از تیرماه سال جاری اجرایی شده و شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند.

مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل‌ها شامل چه مواردی است؟
در حوزه پذیرش بسیاری از موارد اصلاح ‌شده‌اند. برای مثال حداقل سرمایه ثبت‌‌شده موردنیاز برای پذیرش در بازار دوم از رقم ۲۰ میلیارد تومان به رقم ۶۰ میلیارد تومان، در تابلوی فرعی بازار اول از رقم ۵۰ میلیارد تومان به رقم ۱۵۰ میلیارد تومان و در تابلوی اصلی بازار اول از رقم ۱۰۰ میلیارد تومان به رقم ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در بحث ناشران نیز، برخی از معیارهای طبقه‌بندی و لغو پذیرش تغییر کرده است. همچنین، موضوع امتیاز حاکمیت شرکتی به دستورالعمل افزوده ‌شده است.
موضوع دیگری که در دستورالعمل دیده ‌شده، بحث حاکمیت شرکتی است که امتیازبندی آن بر عهده بورس اوراق بهادار تهران است. برنامه مدیریت امور ناشران در سال جاری، محاسبه و اعلام امتیاز حاکمیت شرکتی است که لازمه آن داشتن صورت‌های مالی شرکت‌ها است. سال مالی بیشتر شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند است و تا پایان تیرماه سال بعد مهلت ‌دارند مجمع خود را برگزار کنند. به‌محض افشای صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت‌ها، امتیازبندی حاکمیت شرکتی توسط این مدیریت انجام خواهد شد.

آیا همانند موضوع شفاف‌سازی و افشای اطلاعات که شرکت‌ها طبق دستورالعمل ملزم به رعایت آن هستند در بحث حاکمیت شرکتی نیز این مدیریت از اختیارات کافی برای نظارت که لازمه ارزیابی شرکت‌ها است برخوردار است؟
مدیریت امور ناشران به طریقی که حسابرس در داخل شرکت مستقر می‌شود و اسناد و مدارک را بررسی می‌کند، کار ارزیابی و امتیازبندی شرکت‌ها را انجام نمی‌دهد بلکه به‌صورت کلی بر اساس مدارک و مستنداتی که شرکت افشا می‌کند و در دسترس عموم قرار می‌گیرد، امتیازبندی را انجام می‌دهد و این عمل به‌مرور بهبود می‌یابد یعنی چنانچه مشکلی در امتیازبندی وجود داشته باشد قابل اصلاح است. این امر مستلزم آن است که شرکت در حد توان اطلاعات شفافی را در اختیار این مدیریت قرار دهد و دقیقاً در چهارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کند.
این امتیازبندی چند بار در سال انجام می‌شود؟
سالی یک‌بار انجام خواهد شد و به‌تازگی در مقررات گنجانده صرف سهام چیست؟ ‌شده است.

به نظر شما شرکت‌ها از این موضوع استقبال لازم را به عمل می‌آورند؟
حاکمیت شرکتی یک بحث زیرساختی است و شرکت ملزم به انجام آن است، بنابراین اگر شرکتی آن را نادیده بگیرد یعنی احتمالاً در ساختار آن مشکلاتی وجود دارد. در واقع این موضوع با هدف تقویت شرکت‌ها طراحی‌ شده است.

پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی چه مزایایی برای سهامداران خواهد داشت؟
در این رابطه بحث شفاف‌سازی و بهبود اداره شرکت مطرح است. هر شرکتی که ساختار حاکمیتی قوی‌تری داشته باشد منفعت بیشتری را نصیب سهامداران خود می‌کند و در مقابل شرکتی که از افشای اطلاعات لازم خودداری می‌کند موجب سردرگمی سهامداران خود می‌شود. پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی برای عموم سرمایه‌گذاران و کلیت بازار سرمایه خوب است. برای مثال سامانه کدال به این منظور ایجاد شد که شرکت‌ها بتوانند اطلاعاتشان را در آن بارگذاری و عموم مردم از این اطلاعات استفاده کنند. پیش از آن، شرکت‌ها فقط به سهامداران عمده خود اطلاعات ارائه می‌دادند. به‌طورکلی حاکمیت شرکتی در راستای بهبود اداره شرکت صرف سهام چیست؟ است و کلیه ذینفعان از آن بهره‌مند می‌شوند.

آیا امتیازبندی برای شرکت‌ها در سال‌های گذشته نیز انجام می‌شد؟
بله این اقدام در گذشته به‌صورت امتیازبندی داخلی انجام می‌شد اما نتایج آن در دسترس عموم قرار نمی‌گرفت، زیرا لازم بود که مجوز آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شود. در حال حاضر نیز باید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص شود که اعلام نتایج امتیازبندی حاکمیت شرکتی می‌تواند توسط بورس تهران اعلام شود.

آیا سازوکار امتیازبندی حاکمیت شرکتی طراحی و نحوه ارزیابی شرکت‌ها مشخص‌شده است؟
این موضوع بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی است و خارج از چهارچوب آن نیست. تعدادی سؤال طراحی‌شده که شرکت‌ها را از نظر حاکمیت شرکتی امتیازبندی می‌کند. برای مثال آیا سود نقدی سهام را به‌موقع پرداخت می‌شود . در ترکیب هیئت‌مدیره، حداقل یک عضو غیرموظف حضور دارد. البته در حال حاضر فرایند امتیازبندی حاکمیت شرکتی نهایی نشده و این کار باید با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار تکمیل و اجرایی شود.

طرح مکانیزه شدن ارتباط با ناشران در چه مرحله‌ای است؟ این طرح چه مزایایی دارد؟
مدیریت امور ناشران از طریق سامانه کدال با شرکت‌ها در ارتباط است. با مکانیزه شده امور نظارتی و پیاده‌سازی این طرح، امور محموله به‌صورت سیستمی انجام خواهد شد و کارایی مدیریت افزایش می‌یابد.

صرف سهام چیست؟

― برنامه سهام عدالت از شبکه یک سیما پخش می شود - introducing justice shares and what to do with justice shares..

― ورزش در خانه فقط با صرف اندکی وقت در منزل به تناسب اندام ایده آل برسید - exercise at home achieve ideal fitness with just a little time at home..

― بخش دو محل صرف نهار بعد پریجا بابل 27 شهریور 99 - part two place for lunch next is parija babel 27 september 99..

― Si les poules dorment au pondoir c039est souvent parce-qu039ils se trouvent au me niveau que les perchoirs Il suffi d039installer ces derniers plus hauts que les pondoirs Sinon fermer l039ente des pondoirs avant la nuit et ouvrir au petit matin E..

― برای دریافت کلیپ های بیشتر کانال ما را در آپارات دنبال کنید - the last chance to decide on justice stocks doubles the dividends of justice sto..

― دومین قسمت از فصل اول غیرمجاز در گفتگو با محمدجعفر نعناکار، مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با محوریت حکمرانی در فضای مجازی و س..

― محل صرف نهار 27 شهریور 99 بعد از پریجای بابل مازندران - place for lunch 27 شهریور 99 after the battle of babylon mazandaran..

― اینستاگرامburssignalistتلفن مشاوره و رزرو کلاس09120853566 - the fastest way to make a profit in the stock market training to buy and sell st..

― سوالات متداول پیرامون روش مستقیم و غیرمستقیمموارد زیر متداول ترین سوالاتی هستند که پیرامون روش مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت وجود دار..

― قدرت ذهن قسمت پنجم - صرف هزینه ی گزاف در مسیر تحکم و قضاوت دیگران - the power of the mind part 5 spending a lot of money on the path of domination a..

― تعریف سهام و بررسی استراتژیهای خرید سهام منبعTED_Ed - what is a stock how to buy stock short term or long term ted..

― ماجرای سهام عدالت به یکی ازداغ ترین خبرهای این روزهای کشورتبدیل شده - a big concern for equity shareholders..

― کیمیایی گفت اگر بیایم حرف هایی می زنم که گران تمام می شودجواد نوروزبیگی تهیه کننده فیلم خون شد - reconciliation with shahab hosseini and massoud kimii for coffee..

― قسمت های بعدیو نمی تونم بزارم اپارات همش حذف می کنه - jason refuses to kill the joker the animation batman a death in the family2020..

صرف سهام چیست؟

ارزش اسمی هر سهم طبق اساسنامه و با توجه به مفاد قانون تجارت تعیین می شود .ارزش سهام منتشر شده در حساب سهام عادی یا ممتاز ثبت می شود . مبلغی که بیش از ارزش اسمی سهام در قبال انتشار سهام در یافت می شود در حساب صرف سهام بستانکار می شود برای مثال فرض کتید شرکت سهامی نمونه با 500سهام عادی با ارزش اسمی 1000 ریالی به مبلغ هر سهم 1300 ریال و 2000 سهام ممتاز 10 درصد با ارزش اسمی 500 ریالی به مبلغ هر سهم 700 ریال منتشر و نقدا فروخته شده.

ثبت انتشار و فروش سهام به شرح زیر است :

وجه نقد 2050000

سهام عادی (500*1000) 500.000

صرف سهام عادی (500*300) 150000

سهام ممتاز 10% ( 2000*500) 1000000

صرف سهام ممتاز (200*2000) 40000

ثبت بابت انتشار 500 سهم عادی با ارزش اسمی 1000 ریال از قرار هر سهم 1300ریال و انتشار 2000 سهم ممتاز 10 درصد 500ریالی از قرار هر سهم 700ریال بدیعی است مجوز انتشار سهام ممتازتابع تشریفات خاصی است که باید در ساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد در اساسنامه شرکت سهامی معمولا در ارتباط با سهام ممتاز موارد زیر افشا می کردد:

 1. ارزش اسمی سهام ممتاز
 2. تعداد سهام ممتاز قابل انتشار
 3. نرخ سود تضمین شده
 4. خصوصیت سهام ممتاز ( میزان رای سهام ممتاز با سود انباشته بدون سود انباشته و . )

صرف سهام معمولا از محل انتشار سهام تامین و در بستانکار این حساب ثبت می شود به طور کلی سهم سهام از منابع زیر حاصل می شود :

 1. مازاد وجوه دریافتی نسبت به ارزش اسمی سهام صادر شده
 2. فروش سهام خزانه بیش از بهای تمام شده
 3. اعلام سود سهام غیر قابل ملاحظه ( مازاد ارزش متعارف بازار نسبت به ارزش اسنی سهام در مواردی به سود سهمی غیر قابل ملاحظه باشد )
 4. تبدیل سهام ممتاز یا اوراق قرضه به سهام عادی
 5. مازاد ارزیابی سود صاحبان سهام
 6. سرمایه اضافی ایجاد شده در زمان تجدید ساختار سرمایه
 7. هدایای دریافتی از سهام داران

اقلامی نظیر سود و زیان غیر عملیاتی یا غیر مترقبه کاهش ارزش اموال و ماشین الات یا حذف سر قفلی هرگز در بدهکار یا بستانکار این حساب ثبت نمی شود .

اقلام مذبور بایستی به حساب سود یا زیان دوره مالی که این گونه اقلام شناسایی شدن ثبت گردد.

طبق ماده 160 قانون تحارت ایران شرکتی که بعد از چند سال تاسیس اقدام به انتشار سهام جدید و فروش ان به نماید . می تواند عواید حاصل از اضافه ارزش اسمی سهم را به حساب اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند، یا در ازا< آن سهام جدید منتشر و در اختیار سهام داران قبلی قرار گیرد .

اقلام نظیر کسر سهام منتشر شده فروش سهام خزانه به مبلغی کمتر از بهای تمام شده جذب کسری تحدید سازمان ، اعلام سود سهام تصفیه ، هزینه های صدور سهام نظیر هزینه های مشاوره های مالی ، حقوقی ، چاپ و انتشار سهام و اعلام سود سهام مازاد بر سود قابل تقسیم را می توان در بدهکار حساب صرف سهام ثبت نمود .

همه چیز درباره افزایش سرمایه از محل صرف سهام

افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم از محل صرف سهام به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه، مورد توجه خود سازمان بورس اوراق بهادار نیز قرار دارد. مزیت‌های این طرح چیست که مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به آن تأکید می‌کنند؟

میثم طهماسب‌زاده، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق سرمایه‌ای سازمان بورس اوراق بهادار در برنامه زنگ پایان به این سوالات پاسخ داد.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق سرمایه‌ای سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به دستورالعمل افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم که اخیرا صادر شده، گفت: با اقبالی که مردم به سمت بازار سرمایه آوردند، در خصوص کمبود عرضه برای تأمین مالی، سازمان را بر آن داشت که در سال گذشته، همایش‌هایی برگزار کرده و این روش را به فعالان بازار و شرکت‌ها برای تأمین مالی معرفی کند، اما به علت آنکه این روش چندان شناخته شده نبود، سال گذشته مورد استقبال قرار نگرفت و بسیاری از شرکت‌ها هم از این روش تمکین نمی‌کردند. این امر سبب شد تا سازمان بورس اوراق بهادار، پیشنهادی را تهیه کرده و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی معرفی کرده و در نهایت این قانون، مصوب شد.

میثم طهماسب‌زاده در ادامه افزود: این قانون موجب می‌شود شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که سهامدار عمده آنها دولت است، موظف کرده تا پایان برنامه توسعه ششم، تأمین مالی خود را در ابتدا از محل صرف سهام با سلب حق تقدم انجام دهند، مگر آنکه این روش امکان‌پذیر نباشد.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق سرمایه‌ای سازمان بورس اوراق بهادار درباره کارکرد این دستورالعمل و تفاوت آن با سایر روش‌های تأمین مالی گفت: افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم چیز جدیدی نیست، اما انجام آن بسیار محدود بود. خوبی این روش آن است که در ابتدا باعث افزایش عرضه می‌شود و در کنار آن، افزایش سرمایه با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد. افزایش سرمایه‌ای که اکنون در بازار انجام می‌گیرد، عمدتا از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده است که پروسه‌ای زمان‌بر به شمار می‌رود. ۶۰ روز فرصت است که از حق‌تقدم استفاده کنید و پس از آن، حدود ۳۰ تا ۴۰ روز زمان لازم است که جزئیات استفاده از حق تقدم مشخص شود؛ بنابراین کل این پروسه، بین ۹۰ تا ۱۰۰روز زمان می‌برد، اما افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم از محل صرف سهام، چون حق تقدم سلب می‌شود، عملا بین ۹۰ تا ۱۰۰ روز برای تأمین مالی جلو می‌افتید و به‌طور مستقیم وارد عرضه عمومی می‌شوید.

او با اشاره به مزیت دوم این روش تأمین مالی، افزود: فعالان بازار باتوجه به افزایش قیمت سهام در سال گذشته و ابتدای امسال، شرکت‌هایی به سازمان بورس اوراق بهادار رجوع کردند که افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی دهند، اما چون قسمت سهام بالا بود، شرکت‌ها باتوجه به اینکه باید براساس الزام‌های سازمان بورس، شخص حقوقی معتبری را به‌عنوان متعهد پذیره‌نویس معرفی می‌کردند باید ارقام سنگینی متناسب با ارزش بازار، می‌آوردند که برای بسیاری از شرکت‌ها امکان‌پذیر نبود. این موضوعات سبب شد تا درصد افزایش سرمایه کاهش پیدا کند. این روش، درصد افزایش سرمایه را کاهش می‌دهد و متعهد پذیره‌نویسی را نیز به‌اندازه میزانی مطالبه می‌کند که قصد افزایش سرمایه دارید که در حقیقت هزینه تعهد پذیرفه‌نویسی را بسیار کاهش می‌دهد و برای تأمین مالی عالی است. نکته‌ای که برای بازار سرمایه و نهاد ناظر مهم است، آن است که این روش، شناوری را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود تا حباب قیمتی ایجاد نشود.

به گفته او، این روش صرفا برای سهامداران جدید است و به سهامداران فعلی شرکت‌ها اعلام می‌شود که در افزایش سرمایه شرکت نکنند. در واقع از این طریق‌ سهام‌داران جدید وارد بازار سرمایه می‌شوند.

او در ادامه افزود: چند سالی است که با واحدهای ثبت، همکاری داریم. اما در تلاش هستیم تا پنجره واحدی ایجاد کنیم تا مدارک از طریق سازمان بورس اوراق بهادار به اداره ثبت شرکت‌ها صادر شود. با توجه به آنکه حجم و سرمایه شرکت‌های بورسی بزرگ است، در تلاشیم که از این طریق کارهایشان زودتر انجام شود.

طهماسب‌زاده گفت: شرکت‌های موجود در بازار سرمایه، اغلب به‌صورت هلدینگی هدایت می‌شوند و درصد تقسیم سود بالایی در آنها انجام می‌گیرد. طبق آمار، ۸۰ تا ۸۵درصد افزایش سرمایه‌ها از محل تبدیل مطالبات در حال انجام است و فقط ۱۰ تا ۱۵درصد نقدینگی وارد شرکت‌ها می‌شود. حال صرف سهام چیست؟ برای جلب نظر سها‌م‌داران، معافیت ۲۰درصدی مالیاتی برای تمام شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به مراحل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم، تأکید کرد: این مراحل چندان تفاوتی با روش‌ عادی تأمین مالی ندارد. در مرحله نخست پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم در شرکت انجام می‌گیرد. در مرحله بعدی طبق قانون اجرای دستو‌رالعمل مراحل زمانی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت باید نسبت به افشای دارایی‌های خود اعلام کند. در مرحله بعدی، بازرس قانونی اظهارنظر می‌کند و آن نیز افشاء شده و در مرحله بعد وارد سازمان بورس اوراق بهادار می‌شود.

طهماسب‌زاده با اشاره به مراحل این روش تأمین مالی تأکید کرد: سازمان بورس اوراق بهادار از سال‌های قبل، تمام مراحل صدور مجوز را الکترونیکی کرده و اگر تأخیر ارسال مدارک صورت بگیرد، برای اعضای هیئت‌مدیره شرکت ارسال می‌شود که در جریان قرار گیرند. زمانی که در سازمان بورس اوراق بهادار صرف این اقدامات می‌شود بسیار وابسته به نوع تهیه گزارش توجیهی توسط شرکت‌ها دارد. در سازمان بین ۵ تا ۱۰روز، نواقص پرونده‌ها را به شرکت‌ها اعلام می‌کنیم. از زمان اعلام رفع نواقص تا تأمین مالی نیز بین ۱۰ تا ۱۵ روز در سازمان اوراق بهادار زمان می‌برد و زمان مربوط به ثبت شرکت‌ها نیز کاملا بستگی به رویکرد شرکت‌ها دارد که مشکل مالیاتی و خاصی نداشته باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.