تعدیل سود هر سهم


سود هر سهم هلدینگ بورسی از محل پالایشگاه ستاره خلیج فارس تعدیل شد

هلدینگ بورسی تاپیکو از اثر کسب سود ۱۶.۳ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بر افزایش ۹۸۱ ریالی سود تلفیقی هر سهم خبر داد.

به گزارش بیدار بورس، هلدینگ تاپیکو با انتشار عملکرد سال مالی گذشته پالایشگاه ستاره خلیج فارس و مالکیت ۴۹ درصدی سهام این شرکت از افزایش ۷.۹ هزار میلیارد تومانی سود خالص تلفیقی برای سال مالی منتهی به اردیبهشت خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

براین اساس، "تاپیکو" اعلام کرد: به پیوست صورت های مالی حسابرسی شده پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۰ ارائه می شود. سود خالص شرکت فوق در سال مالی گذشته ۱۶.۳ هزار میلیارد تومان است.

لذا با عنایت به سود خالص سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰، درصد مالکیت ۴۹ درصدی تاپیکو در سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس، عملکرد مالی این پالایشگاه در سال ۱۴۰۰ منجر به افزایش سود خالص تلفیقی تاپیکو مجموعاً به مبلغ ۷.۹ هزار میلیارد تومان (۹۸۱ ریال برای هر سهم) برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تعدیل سود هر سهم می شود.

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

در این پژوهش رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم مبادلات مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد بررسی شامل۲۹۴مورد اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در طول سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در ۳ بخش مجزا انجام شده است. در بخش اول به تجزیه و تحلیل مواردی از اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم پرداخته شدکه در دوره رویداد و دوره برآورد وقفه معاملاتی نداشته اند. در این بخش بازده غیرعادی از کسر بازده بازار از بازده واقعی سهم بدست می آید. در بخش دوم به تجزیه و تحلیل تمامی موارد اعلان پرداخته شد، با این تفاوت که برای بدست آوردن بازده غیرعادی از روش مدل بازار استفاده گردید. در بخش سوم نیز تمامی موارد اعلان مورد آزمون قرار گرفتند. در این بخش بازده غیر عادی از اختلاف میانگین بازده در دوره برآورد با بازده واقعی سهم بدست می آید. نتایج آزمون های بخش اول نشان می دهد که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده برای کل موارد اعلان تعدیل(مثبت و منفی)، و موارد اعلان تعدیل مثبت بر حجم دادوستد سهام تاثیر گذار بوده است اما موارد اعلان تعدیل منفی بر حجم دادوستد سهام تاثیر ندارد. همچنین دریافتیم که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در هر سه حالت (کل موارد اعلان، موارد اعلان تعدیل مثبت و موارد اعلان تعدیل منفی) تاثیری بر قیمت سهام ندارد. نتایج آزمون ها در بخش دوم و سوم نشان می دهند که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در هر سه حالت (کل موارد، موارد تعدیل مثبت و موارد تعدیل منفی) بر قیمت سهام تاثیر دارد.

توضیحات

فصل اول:کلیات

۱-۶- جامعه و نمونه

۱-۷- آزمون فرضیه ها

۱-۸- واژه ها و اصطلاحات کلیدی

۱-۹- فصل های بعدی

فصل دوم:ادبیات

بخش اول : مبانی نظری پژوهش

۲-۲- کارایی بازار

۲-۲-۱- مفهوم بازار کارا

۲-۲-۲- تاثیر فرضیه ی بازار کارا بر حسابداری مالی

۲-۴-۱- اطلاعات پیش بینی

۲-۴-۲- پیش بینی سود

۲-۴-۳- استفاده کنندگان، اهداف و ویژگی های پیش بینی های سود

۲-۵- تعدیل در سود پیش بینی شده

۲-۵-۱- دلایل تعدیل در سود پیش بینی شده

۲-۵-۲- نقش تعدیل سود هر سهم پیش بینی شده در معاملات سهام

۲-۶- انجام پژوهش های رویدادی در یک بازار سهام کوچک

بخش دوم : پیشینه ی پژوهش

۲-۹- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

۲-۱۰- پژوهش های انجام شده در ایران

۲-۱۱- چارچوب نظری پژوهش

فصل سوم:روش شناسی

۳-۵- روش جمع آوری و منابع اطلاعات

۳-۶- نحوه ی محاسبه ی متغیرها

۳-۷- آزمون فرضیه ها

۳-۷-۱- آزمون فرضیه در بخش اول

۳-۷-۱-۲- آزمون اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام

۳-۷-۱-۳- آزمون های آماری

۳-۷-۲- آزمون فرضیه در بخش دوم

۳-۷-۳- آزمون فرضیه در بخش سوم

۳-۸- خلاصه ی فصل سوم

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۲- بخش اول: تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل ساده (روش بازده تعدیل شده ی بازار)

۴-۲-۱- آمار توصیفی

۴-۲-۲- آزمون فرضیه ها

۴-۲-۲-۱- آزمون اثر اعلان تعدیل سود بر حجم معاملات سهام

۴-۲-۲-۲- آزمون اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام

۴-۳- بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل بازار

۴-۳-۱- آمار توصیفی

۴-۳-۲- آزمون فرضیه در بخش دوم

۴-۴- بخش سوم : تجزیه و تحلیل داده هابر اساس روش بازده میانگین تعدیل شده

۴-۴-۲- آزمون فرضیه در بخش سوم

۴-۵- خلاصه ی فصل چهارم

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۲- خلاصه ی موضوع و روش پژوهش

۵-۳- خلاصه ی یافته های پژوهش

۵-۳-۱- خلاصه ی یافته های پژوهش در بخش اول

۵-۳-۲- خلاصه ی یافته های پژوهش در بخش دوم و سوم

۵-۴- تحلیل یافته های پژوهش و مقایسه با یافته های دیگران

۵-۶- محدودیت های پژوهش

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم تعدیل سود هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات” لغو پاسخ

آشنایی با مفهوم تعدیل سود

تعدیل سود

تغییرات سود پیش بینی شده شرکت ها در بورس در ابتدای دوره با سود محقق شده در پایان دوره مالی را تعدیل سود می گویند.

به گزارش ایبِنا، شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند بصورت مستمر و در دوره های سه ماهه (کنترل شود)، عملکرد واقعی خود را بررسی کرده و ضمن مقایسه عملکرد واقعی با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود از میزان سودآوری شرکت را براساس عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند.

به عنوان مثال، شرکت الف پیش بینی کرده است که در پایان سال مالی ۱۳۹۲، به میزان ۱۰۰ تومان سود به ازای هر سهم بدست آورد. اما پس از گذشت سه ماه از فعالیت شرکت و با بررسی عملکرد این سه ماه، پیش بینی خود را تغییر داده و از ۱۰۰ تومان به ۱۱۰ تومان افزایش می دهد.

همین شرکت ممکن است پس از بررسی عملکرد شش ماهه خود، به این نتیجه برسد که سود ۱۱۰ تومانی قابل تحقق نیست و پیش بینی سود شرکت، باید به ۹۵ تومان کاهش یابد.

تغییرات این چنینی در سود پیش بینی شده را اصطلاحا تعدیل سود می گویند. سرمایه گذاران باید همواره در تصمیم گیری های خود، به تعدیل سود سهام توجه داشته باشند

آشنایی با مفهوم تعدیل سود

تغییرات سود پیش بینی شده شرکت ها در بورس در ابتدای دوره با سود محقق شده در پایان دوره مالی را تعدیل سود می گویند.

به گزارش ایبِنا، شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند بصورت مستمر و در دوره های سه ماهه (کنترل شود)، عملکرد واقعی خود را بررسی کرده و ضمن مقایسه عملکرد واقعی با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود از میزان سودآوری شرکت را براساس تعدیل سود هر سهم عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند.

به عنوان مثال، شرکت الف پیش بینی کرده است که در پایان سال مالی ۱۳۹۲، به میزان ۱۰۰ تومان سود به ازای هر سهم بدست آورد. اما پس از گذشت سه ماه از فعالیت شرکت و با بررسی عملکرد این سه ماه، پیش بینی خود را تغییر داده و از ۱۰۰ تومان به ۱۱۰ تومان افزایش می دهد.

همین شرکت ممکن است پس از بررسی عملکرد شش ماهه خود، به این نتیجه برسد که سود ۱۱۰ تومانی قابل تحقق نیست و پیش بینی سود شرکت، باید به ۹۵ تومان کاهش یابد.

تغییرات این چنینی در سود پیش بینی شده را اصطلاحا تعدیل سود می گویند. سرمایه گذاران باید همواره در تصمیم گیری های خود، به تعدیل سود سهام توجه داشته باشند

آرمان پرداز خبره

شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری و حسابرسی و خدمات مشاوره مالی و مالیاتی

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

چگونه مشاور مالیاتی برتر را پیدا کنیم آرمان پرداز خبره

در این نوشته می خواهیم به نوشته آرمان پرداز خبره راه های دستیابی به مشاور مالیاتی برتر و به توضیح اینکه چگونه مشاور مالیاتی برتر را پیدا کنیم بپردازیم. چگونه مشاور مالیاتی برتر را پیدا کنیم

همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

مفاصا حساب مالیاتی

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات املاک تعدیل سود هر سهم و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

حسابداری برای دارایی های دانش: آیا ما به یک بیانیه مالی جدید نیاز داریم؟ شرکت های مبتنی بر دانش از شکست سیستم های گزارشگری مالی سنتی رنج می برند تا دارایی های دانش را در

تکنولوژی نرم افزار

موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

بیمه‌ای به کارفرمایان

مدیریت سود چیست؟ در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

تعدیل سود ( Profit adjustment )

به هرگونه تغییرات سود پیش بینی شده شرکتهای بورسی طی سال مالی، تعدیل سود می گویند؛ این تغییرات می توانند مثبت تعدیل سود هر سهم و یا منفی باشند. پس از شروع سال مالی، بسته به عملکرد شرکت، هیئت مدیره تخمینی که از مقدار EPS ارائه داده بود رابه مقدار واقعی نزدیکتر می‌کند که به اصطلاح به اینکار تعدیل گفته میشود. تعدیل می تواند مثبت باشد که به افزایش EPS منجر می شود و تعدیل منفی نیز به کاهش EPS می انجامد. این تعدیل‌ها بر روی قیمت معاملاتی سهم نیز تاثیر مثبت و منفی می گذارد.

البته در حال حاضر شرکت­‌ها از سوی سازمان بورس موظف به ارایه سود پیشبینی شده و تعدیلات لازم نیستند و این امر توسط تحلیل­گران در مورد شرکتها انجام می شود.

اگر میزان تعدیل سود سهام بیشتر از ۲۰ درصد باشد نماد متوقف خواهد شد تا شرکت گزارش خود از دلیل این تعدیل را اعلام کرده و سپس نماد بازگشایی شود. معمولا در بازگشایی نمادها، درصد تعدیل ها اثرش را بر قیمت سهم می گذارد و شاهد رشد و یا کاهش قیمت سهم هستیم اما گاهی اوقات این اتفاق نمی افتد. مثلا هنگامی که شرکتی ۵۰ درصد تعدیل مثبت داشته باشد نمی توان انتظار داشت که در بازگشایی ۵۰% به قیمت سهم افزوده شود.

معمولا بعد از تعدیل سود سهام، درصد تعدیل سود هر سهم تغییرات قیمت سهم را عرضه و تقاضا در روز بازگشایی مشخص می کند. نکته دیگر اینکه، ممکن است قبل از اینکه پیش بینی جدید شرکت منتشر شود عده ای با شنیدن خبر افزایش سود اقدام به خرید درقیمت بالاتر بکنند و قبل از بسته شدن نماد برای تعدیل، رشد قیمتی را در سهم شاهد باشیم. در این صورت ممکن است بعد از بازگشایی تعدیل سود هر سهم قیمت سهم تغییرات رو به بالایی نداشته باشد و دلیل آن هم رشد قیمتی است که قبل از بسته شدن نماد به وجود آمده بود.

برای مثال، شرکتی پیش بینی کرده که در پایان سال مالی ۱۳۹۸، به میزان ۲۵۰ تومان سود به ازای هر سهم به دست آورد. اما پس از گذشت سه ماه از فعالیت شرکت و با بررسی عملکرد این سه ماه، پیش بینی خود را تغییر داده و از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش می دهد. این شرکت ممکن است پس از بررسی عملکرد شش ماهه خود، به این نتیجه برسد که تحقق سود ۳۰۰ تومانی ممکن نیست و پیش بینی سود شرکت، باید به ۲۴۰ تومان کاهش یابد؛ به این گونه تغییرات در سود پیش بینی شده اصطلاحا تعدیل سود می گویند.

تعدیل مثبت و منفی به چه معناست؟

تعدیل سود مثبت و منفی

یکی از اصطلاحات دیگری که در آموزش بورس می بایست لحاظ گردد، تعدیل سود مثبت و منفی است که در اینجا درصدد توضیح و تبیین این تعدیل سود هر سهم دو اصطلاح در بازار بورس و سرمایه هستیم تا با این دو اصطلاح شایع بیشتر آشنا شویم.

تعریف کلی تعدیل سود مثبت و منفی

در یک تعریف کلی می توان تعدیل سود را به کلیه تغییرات سود پیش بینی شرکت ها در بورس شناخت که در ابتدای دوره با سود به تحقق نشسته در پایان دوره مالی برآورد می گردد. بدین منظور که شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند، وظیف دارند که به طور مستمر و دنبال دار و در طی دوره های سه ماهه، عملکرد واقعی خود را مورد بازیابی و بررسی قرار دهند و با در نظر گرفتن مقایسه عملکرد واقعی خود با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود را از میزان سودآوری شرکت در جهت عملکرد واقعی خود به بازار انعکاس دهند.

در یک تعریف دیگر برای روش شدن مطلب تعدیل سود را می توان این گونه تعریف نمود که اگر یک شرکتی با توجه به آیتم های موجود در بخش امور مالی، درآمد حاصل از سرمایه گذاری سود خود را افزایش یا کاهش می دهد. در صورتی که سود سهام شرکت در طول سال تغییر کند، به آن تعدیل گفته می شود. در صورت افزایش سود شرکت در پیش بینی جدید، به آن تعدیل سود مثبت و در صورت کاهش سود شرکت به آن تعدیل سود منفی اطلاق می گردد.

تعدیل سود مثبت و منفی

صورت مثال در راستای تعدیل مثبت و منفی

برای ملموس تر شدن مطلب به این مثال توجه کنید: فرض کنید شرکت الف در پایان سال1397 پیش بینی کرده است که مبلغ 100 تومان سود به ازای هر سهم کسب می کند؛ اما بعد از سپری شدن سه ماه از فعالیت خود و با بررسی عملکرد کیفی شرکت در این بازه زمانی پیش بینی خود را تغییر می دهد و از 100 تومان آن را به 110 تومان افزایش می دهد، به این افزایش قیمت با تغییر در قیمت اولیه تعدیل سود مثبت می گویند و در صورتی که شرکت مذکور پس از بررسی عملکرد 6 ماه خود به این نتیجه می رسد که سود 110 تومانی عملا قابل تحقق نیست. پیش بینی سود خود را به 95 تومان کاهش می دهد.

به این کاهش قیمت با تغییر در قیمت اولیه تعدیل سود منفی گفته می شود. پس به کلیه تغییراتی که در این مسائل مورد بازرسی و بازبینی قرار می گیرد، اصطلاحا تعدیل گفته می شود و سرمایه گذاران نیز همواره می بایست به تعدیل سود سهام شرکت در تصمیم گیری های خود توجه لازم را مبذول دارند.

نکته کلیدی در خصوص تعدیل سود مثبت و منفی

یک نکته کلیدی و مهم را نیز در این باره می بایست با تکیه بر آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل بنیادی در نظر گرفت و آن را همیشه به کار بست که تغییرات قیمت سهم بعد از تعدیل چه مثبت و چه منفی همواره تأثیرات مثبت و مستقیمی بر قیمت سهام می گذارند و موجبات افزایش و یا کاهش قیمت سهام را در پی دارند. پس می بایست دقت لازم را در این ونه موارد در نظر گرفت.

  • اشتراک در توییتر
  • اشتراک در فیسبوک
  • اشتراک در تلگرام
  • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

خرید سهام سود آور

نکات هوشمندانه برای خرید سهام سود آور

خرید سهام سود آور همیشه یکی از دغدغه‌های بزرگ سرمایه گذاران در بازار بورس و فارکس بوده است. در واقع هیچ کس در دنیا وجود ندارد که دوست داشته باشد.

بنیادهای مالی مؤثر بر اقتصاد سوئیس و آموزش اقتصاد از پایه بخش سیزدهم

آموزش اقتصاد از پایه بخش سیزدهم ؛ بنیادهای اقتصاد سوئیس، استرالیا و کانادا

آموزش اقتصاد از پایه یکی از سری مقالاتی است که در سایت الف بورس به شما ارائه می‌شود. این سایت آموزش‌های بسیاری به شما ارائه می‌کند. دقت داشته باشید که.

هوش مالی در بورس

تاثیر هوش مالی در بورس

تاثیر هوش مالی در بورس همانطور که میدانید، بورس امروزه یکی از بخش های درآمدزایی در تمامی جهان به شمار می آید. تقریبا بیش از 90 درصد افرادی که در.

نحوه ثبت نام در بورس – برسی شرایط و انواع بورس

انسان همواره برای کسب درآمد خود برنامه ریزی‌های ویژه ای را در نظر می‌گیرد تا بتواند از لحاظ اقتصادی شرایط مناسب‌تری را برای خود رقم بزند. اگر به چند سال.

همه چیز درباره P/E

همه چیز درباره P/E

یکی از ابزارهایی که از گذشته تا امروز در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد همین شاخص P/E است. این شاخص با وجود گذشته سالها از ایجاد آن، هنوز هم.

سهام عادی و ممتاز

سهام عادی و ممتاز و همه چیز درباره آن ها

سهام عادی و ممتاز دو نوع اصلی سهام در تالار بورس ایران هستند. هر کدام از این سهام‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند که سرمایه‌گذار مخصوص به خود را جذب.

اعتیاد ترید کردن

اعتیاد ترید کردن؛ واقعی یا خیالی؟

اعتیاد ترید نیز مانند تمام اعتیادهایی که در دنیا وجود دارد خطرناک است. بیشترین آشنایی ما با اعتیاد به اینترنت و مواد مخدر است. در صورتی که هر نوع اعتیادی.

نکات کلیدی که هنگام خرید ملک باید مد نظر داشت

نکات کلیدی برای خریداران مسکن مسکن گرانترین خرید اکثر خانوارها است. بر این اساس ضروری است هنگام خرید آن، به مسائل ذیل توجه بیشتری شود: • خانه های مجاور اتوبانها.

مرجع آموزش بورس

سرمایه گذاری بورسی موفق با الف بورس

با الف بورس یک سرمایه گذار موفق بورسی شوید: برای اینکه تاثیر مثبتی بر روی دیگران بگذارید، باید واقعا راه حل مناسبی ارائه دهید. امروزه در دنیای اینترنت، رشد و.

مجامع بورس

مجامع بورسی چیستند و به چه دلیل تشکیل می شوند?

مجامع بورسی کلاس‌هایی است که در شرکت‌ها انجام می‌شوند. در این جلسات موضوعات متفاوتی مطرح می‌شود. در این مجمع‌ها تمامی سهام‌داران دورهم جمع می‌شوند. این جلسات به خاطر تعیین وضعیت.

معرفی اپلیکیشن الف بورس

بهره مندی از برنامه کاربردی در حوزه بورس با توجه به رشد فراگیر بازار سرمایه و بورس در جوامع امروزی و روی آوردن طیف وسیعی از مردم به بازار بورس.

ورود به بورس

تحلیل بنیادی در بورس یک استراتژی معاملاتی با ارزش در بازار سرمایه

تحلیل بنیادی در بورس یک استراتژی معاملاتی پر قدرت: فعالان بازار سرمایه، در تصمیم به چگونگی خرید و فروش در بازار بورس از استراتژی های معاملاتی متمایزی استفاده می کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.