تعریف بازار سرمایهالف ) بازار پول ( Money market )
بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک سال دارند. همچنین می توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه های تجاری این امکان را می دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند.

بازار مالی چیست؟ و انواع آن کدام اند؟

بازار مالی چیست؟ و انواع آن کدام اند؟

ساعد نیوز: بازار مالی (به انگلیسی: Financial market ) با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می‌توان به عنوان زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس‌انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان می‌یابد.

بازار مالی (Financial Market) اصطلاحی گسترده است که برای طیف وسیعی از بازارها به کار می رود. هر بازاری که در آن تجارتی صورت می گیرد یک بازار مالی محسوب می شود. حتی بازارهایی که در آنها تجارت اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ارز، فلزات و مشتقات آنها انجام می شود هم بازار مالی هستند.

نظام مبتني بر اقتصاد بازار در سطح كلان به وجود بازارهاي 4 گانه اعتقاد دارد. اين بازارها عبارتند از: بازار كالا، بازار كار، بازار پول و بازار سرمايه. تجزيه و تحليل بازارهاي 4 گانه تعادل عمومي را به اثبات مي رساند. دو بازار از بازارهاي ياد شده در ارتباط با بخش مالي مي باشد. بخش مالي روي دوم سكه اقتصاد است كه در واقع مكمل بخش واقعي اقتصاد است. بنابراين تعادل بلند مدت و با ثبات هر نظام اقتصادي هنگامي به دست مي آيد كه دو بخش مالی و اقتصادی با ارتباطات دروني خود در شرايط تعادلي عمل كنند. بر اين اساس مي توان گفت كه بخش مالي تزريق كننده حيات به بخش حقيقي اقتصاد است و منظور از توسعه مالي، توسعه سيستم يا بخش مالي يعني بازارها، نهادها و ابزارهاي مالي مي باشد.

کارکردهای بازار مالی

جذب و تجهیز پس اندازها و تخصیص بهینه منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)

انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی نقش اساسی بخش مالی اقتصاد است. واحدهای اقتصادی به طور کلی شامل واحدهای دارای پس انداز و واحدهای سرمایه گذاری هستند. نقش بازارهای مالی این است که این دو گروه مزبور را به یکدیگر نزدیک کند و راهکاری فراهم نمایند که وجوه از واحدهای دارای مازاد پس انداز به واحدهای مواجه با کمبود منابع یا کسری پس انداز انتقال یابد. بدیهی است که تأثیر این نقل و انتقال وجوه فراهم آوردن امکانات سرمایه گذاری مولد است. بنابراین ملاحظه می شود که در صورت عدم وجود یا ضعف بازارهای مالی، امکان تحقق سرمایه گذاری های مولد در سطح وسیع وجود نخواهد داشت.

تعیین قیمت وجوه و سرمایه

قیمت وجوه و سرمایه نیز در بازارهای مالی تعیین می شود. بنابراین بازارهای مالی با تعیین قیمت سرمایه و وجوه، بنگاه ها را در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و برنامه ریزی های مالی کمک می کنند. به طوری که قیمت بازاری سرمایه توسط بنگاه می تواند با بازده انتظاری ناشی از آن مورد مقایسه قرار گیرد و بدین ترتیب بنگاه ها سرمایة خود را به سرمایه گذاری هایی که بازدة آن ها بالاتر یا مساوی هزینه سرمایه آن هاست اختصاص دهند. همچنین با استفاده از هزینة سرمایه که در بازار مالی تعیین می شود، امکان مقایسه و ترجیح سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت فراهم می شود. اما فرآیند کشف قیمت در بازارهای مالی زمانی به درستی و به شکل عادلانه انجام می گیرد که شرایط رقابتی بر بازار حاکم باشد. در این شرایط عرضه و تقاضای وجوه و سرمایه، قیمت را تعیین می کند و قیمت تعیین شده توسط بازار بهترین راهنما برای عرضه کنندگان وجوه یعنی پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران و تقاضاکنندگان وجوه یا سپرده پذیران خواهد بود. بدین وسیله تصمیم گیری برای هر دو گروه آسان خواهد شد و منابع سرمایه ای به بهترین نحو تخصیص خواهد یافت.

انتشار و تحلیل اطلاعات

بازارهای مالی، اطلاعات را گردآوری می نمایند و از طریق قیمت های منتشر شده منعکس می نمایند. حتی افرادی که فرآیند پرهزینه ارزیابی بنگاه ها و مدیران و شرایط بازار سهام را طی نکرده اند، می توانند قیمت های سهام را که منعکس کنندة اطلاعاتی است که دیگران به دست آورده اند، مشاهده کنند. انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط بازارهای مالی باعث می شود تا جامعه منابع ناچیزی را به منظور به دست آوردن اطلاعات هزینه کند. اقتصادی شدن کسب اطلاعات دربارة فرصت های سرمایه گذاری، می تواند به تخصیص بهتر منابع منجر گردد.

تسهیل دادوستدها

سیستم های مالی که هزینه های مبادلاتی را کاهش می دهند، می توانند موجب تخصصی تر شدن فعالیت ها، نوآوری تکنولوژی و رشد اقتصادی شوند. همان طور که آدام اسمیت (1779) نیز ادعا می کند، هزینة مبادلاتی کمتر باعث تخصصی تر شدن کارها می شود. وجود واسطه ای همانند پول، باعث می شود تا هزینه های مبادله کالا تا حد زیادی کاهش یابد و امر مبادله ساده تر و روان تر گردد. وجود نهادهای واسطه ای نیز خود باعث کاهش این هزینه ها، تقسیم کار بهتر و در نتیجه کارآیی و رشد بالاتر می شود.

توزیع خطر و مدیریت ریسک

بازارهای مالی علاوه بر تخصیص سرمایة پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می کنند. در واقع ریسک اشتغال به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، از طریق ایجاد و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک و توزیع می شود. به عبارت دیگر بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) در ابعاد وسیع ریسک افرادی را که در فعالیت های اقتصادی بزرگ و پرمخاطره اشتغال دارند به پس انداز کنندگان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازدة غیرمطمئن هستند، منتقل و بین آن ها توزیع می کنند.

بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری می کنند. ایجاد تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می شود. کل ریسک به این علت کاهش می یابد که زیان در بعضی از سرمایه گذاری ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه گذاری ها جبران می شود. بازارهای مالی همچنین ریسک عدم نقدشوندگی را کاهش می دهند. نقدشوندگی، عبارت از سهولت تبدیل دارایی ها به قدرت خرید در قیمت های مورد توافق است. هزینه های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش نقدشوندگی شده و ریسک را افزایش می دهد. بازارهای مالی از طریق انتشار و تحلیل اطلاعات و تسهیل دادوستدها به کاهش ریسک عدم نقدشوندگی کمک می کنند.

طبقه بندی انواع بازارهای مالی در ایران

بازارهاي مالي بر پايه معيارهاي متفاوتي قابل طبقه بندي هستند:

  1. طبقه بندي بر اساس نوع دارايي
  2. طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار
  3. طبقه بندي بر اساس سررسيد تعهدات مالي

انواع بازارهای مالی بر اساس نوع دارايي

الف) بازار سهام

در اين بازار، سهام شركت ها كه نشانگر مالكيت دارنده آن در شركت است، دادوستد مي شود.

ب) بازار اوراق بدهی

بازاري است كه در آن ابزارهاي با درآمد ثابت (اوراق قرضه) دادوستد مي شوند.

ج) بازار ابزارهای مشتق

بازاري است براي معاملات ابزارهايي مبتني بر دارايي هاي مالي يا فيزيكي از كه آن جمله مي توان به اختيار معامله و قرارداد آتي اشاره كرد.

طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار


بازار دست اول (اولیه)
شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند كه اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به دست می آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می شود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.

بازار دست دوم (ثانویه)
پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری تعریف بازار سرمایه نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پيدا مي كنند. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگي اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش دهد، ضمن این که شرایطی فراهم می آورد که قرض دهندگان و قرض گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند.
دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می شود و در نتیجه ضربه های کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایه گذار خواهد داشت.

طبقه بندي بر اساس سررسید تعهدات مالی


الف ) بازار پول ( Money market )
بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک سال دارند. همچنین می توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه های تجاری این امکان را می دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند.

ب ) بازار سرمایه ( Capital market )
برپایه طبقه بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی های بدون سررسید اطلاق می شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس اندازی و تأمین نیازهای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.
مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست.

بازار پول (Money Market)

این بازار یکی از بزرگترین بازارهای مالی و سرمایه جهان است که بانک ها و شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین سهامداران در آن فعال می باشند. این بازار به چهار دسته بزرگ و اصلی اوراق قرضه دولتی، شرکتی، شهرداری، اوراق خزانه بانکی، اسناد بانکی و گواهی اسناد سپرده تقسیم می شود. به صورت کلی این بازارها در راستای جذب سرمایه برای راه اندازی پروژه های شرکت های خصوصی و دولتی و انتشار اوراق برای سرمایه گذاران فعالیت می کند که البته در مقالات بعدی به صورت کامل راجع به هر بخش توضیحات کامل خواهیم داد. در حالت کلی این بازارها بیشتر برای افرادی که به دنبال سرمایه گذاری هایی با ریسک و همچنین سود کم هستند مناسب می باشد.

بازار ارز (Currency Market)

آخرین گروه از دسته بندی بازار های مالی و سرمایه بازار ارز (Currency Market) می باشد که شامل بازار مالی فارکس (Forex Market) یا foreign exchange market می باشد. این بازار یکی از بزرگترین بازارهای مالی بین المللی می باشد که گردش مالی روزانه آن حدود ۷۰۰۰ میلیارد دلار می باشد و جزو پر طرفدارترین بازارهای مالی آنلاین دنیا می باشد که تعداد زیادی از تحلیلگران، معامله گران، شرکت ها، بانک ها و موسسات از سرتاسر دنیا در آن فعالیت می کنند.

ریسکهای موجود در بازار مالی ایران

ریسک دولتی

این ریسک که بر اساس پایین بودن قدرت اعتبار کشور و دولت ایران در تأمین منابع مالی از طریق قرض از بانک بر ؟ یا بازار بین المللی میباشد بر اساس قیمت اخیر پایین نفت و رشد متوسط اقتصادی و منفی بودن سطح تجاری کشور به وجود آمده است. به دنبال برداشته شدن تدریجی تحریمهای اقتصادی از ژانویه سال ۲۰۱۶، اعتبار ایران نسبتاً با رشد کمی به دلیل افزایش صادرات نفتی ایران به حد قبل تحریمها و وارد شدن سرمایه های خارجی مواجه شده است سطح پایین بدهیها بین تمامی و همچنین افزایش دسترسی کشور ایران به بازارهای تأمین مالی به کم شدن این ریسک کمک خواهد کرد.

ریسک نرخ ارز

این ریسک با توجه به برداشته شدن تحریمهای اقتصادی به دلیل فعالیتهای اتمی ایران و افزایش دیدگاه مثبت نسبت به آینده اقتصاد ایران کمتر میشود. ولی با این وجود، عدم اطمینان به دلیل یکی نبودن برنامه های رسمی دولتی و بازار ارز که به سال ۲۰۱۸ موکول شده است به همراه نگرانی هایی که از اجمال تحریمهای جدید توسط دولت آمریکا، هنوز به آرایش نرسیده و دارای تحولات زیادی میباشد.

ریسک بخش بانکها

ضعف بانکها به دلیل کمبود منابع، بالا بودن نرخ وامهای بیپایه و اساس، تغییرات در سیاستهایی که موجب تفاوت در پروسه ارائه تسهیلات بوجود آمده است باعث افزایش این ریسک شده است با وجود این که ایران در صدد شکستن مسأله تحریمهای اقتصادی از جانب دولت آمریکا در خصوص دلار آمریکا که به عنوان ارز رسمی در مبادلات استفاده میشود، بیشتر بانکهای غربی با اطاعت از آمریکا با مبادله با دولت و بانکهای ایران سرباز میزنند.

ریسک سیاسی

با توجه به اینکه انتظار میرود با روی کار آمدن آقای روحانی، رئیس جمهور جدید در سال 2017، این ریسک کاهش یابد، ولی متأسفانه صحنه سیاسی هنوز دارای تزلزل بسیار بوده است به طوری که جناح راست در صدد … علاوه بر آن شده است که بر سر راه آقای روحانی وجود دارد، دولت جدید آمریکا نیز با به کارگیری سیاست مخالف ایران که با همکاری کشور اسرائیل و چند کشور حوزه خلیج فارس همراه است.

ریسک بخش اقتصادی

وابستگی ایران در بخش هیدروکربن موجب تزلزل اقتصادی ایران و افزایش یا کاهش قیمت و صادرات نفی شده است بعد از برطرف شدن مشکلات تحریمهای اتمی، ایران میتواند از نمای رقبای خود در حوزة خلیج فارس پیشی بگیرد ولی افزایش ریسک به دلیل افزایش تحمیل تحریمهای جدید از طرف کشور آمریکا باعث تنزل در اعتماد در اقتصاد داخلی و خارجی ایران میشود، تراز این ریسک را بالا میبرد.

گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا

مجموعه سهم‌آشنا با گردآوری شرکت‌های کارگزاری، سبدگردانی و مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا تحت نام تجاری واحد، اقدام به تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه (هلدینگ مالی) در بازار سرمایه ایران نموده است. گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا از سال 1397 تاسیس شده و بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار خدمات ذیل را ارائه می‌نماید

  • کارگزاری (بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی، معاملات آتی، ابزار مشتقه و باشگاه مشتریان)
  • سبدگردانی (مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت حرفه‌ای دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مشاورسرمایه‌گذاری (مشاور‌ه‌های تامین مالی، پذیرش تعریف بازار سرمایه شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری، ارزشیابی و ارزش‌گذاری)

این شرکت در طول عمر کمتر از یکسال خود موفق به ارائه خدمات زیر شده است:

  • تعهد پذیره‌نویسی افزایش سرمایه شرکت ماداکتو استیل کرد
  • تعهد پذیره‌نویسی اوراق منفعت دولت (افاد)

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه: ۸ الی ۱۷
پنج شنبه: تعطیل

ارتباط با سهم آشنا

سعادت آباد، بالاتر از ميدان كاج، خیابان شهید یعقوبی (هشتم)، پلاك ٢٧، ساختمان سهم آشنا
تلفن : ۰۲۱2771
[email protected]

لینک های مرتبط

سهم آشنا

شرکت کارگزاری سهم آشنا از بدو تاسیس با قرار دادن ماموریت سازمانی “توسعه پایدار با لحاظ ارتقا کیفیت خدمات” اهداف خود را بر مبنای بهبود مستمر کیفی و ارائه خدمات متنوع قرار داده تا بدینوسیله بتواند پاسخگوی اطمینان مشتریان خود باشد.

© کپی رایت - شرکت کارگزاری سهم آشنا | طراحی و توسعه گروه مشاوران کهن آویستا | بازدیدکنندگان آنلاین: 21 نفر

مسیر برای صعود بورس تهران هموار می‌شود؟

مسیر برای صعود بورس تهران هموار می‌شود؟

در برنامه شمارش معکوس شنبه همراه با مهدی حیدرزاده، کارشناس بازار سرمایه به بررسی مسیر بورس در ادامه ۱۴۰۱ و چالش‌های آن پرداخته شد.

فردای اقتصاد: در برنامه شمارش معکوس امروز همراه با مهدی حیدرزاده کارشناس بازار سرمایه به بررسی مسیر بورس در ادامه ۱۴۰۱ و چالش‌های آن پرداختیم. وی اعتقاد دارد که مشکل اصلی این روزهای بورس تهران افزایش بهره بانکی و سود بدون ریسک است و تا زمانی که این نرخ کاهش نیابد، سرمایه جدیدی به بازار سهام وارد نمی‌شود و به صورت روزانه شاهد خروج پول خواهیم بود. به اعتقاد حیدرزاده احیای برجام تا حدودی می‌تواند به بهبود وضعیت عملیاتی شرکت‌های بورسی کشور کمک کند اما نمی‌تواند تنها راه نجات بازار سرمایه باشد. او همچنین در رابطه با انتشار اوراق تبعی که اخیرا زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد، خوش‌بینی زیادی نداشت و تجربه نه چندان موفق گذشته را نمونه مشخصی از این موضوع عنوان کرد.

ارزیابی این روزهای بازار سرمایه ایران

این کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی شرایط این روزهای بورس تهران عنوان کرد: بازار سهام به صورت سنتی به عنوان سپر تورمی برای سرمایه‌گذاران ایفای نقش کرده است. دلیل جاماندن بورس از بازارهای موازی با نگاهی به سابقه تاریخی، موضوع افزایش نرخ بهره بانکی بوده است و تصمیمات دولت و بانک مرکزی برای انباشت منابع در بانک‌ها نیز این جاماندگی را تشدید کرده است.

او ادامه داد: بحران کامودیتی‌ها در بازار جهانی، بحران سیاسی در داخل کشور و ابهامات برجام موضوعاتی هستند که تمایل سرمایه‌گذاران را برای ورود به بازار سرمایه کاهش داده است. بازار مسکن، طلا و ارز به واسطه افزایش هزینه ساخت و دستمزد در بازار مسکن و انتظارات تورمی رشد طبیعی را تجربه کرده است،‌ درحالی که بازار سرمایه به دلیل ابهامات و عدم اعتماد روند فرسایشی و نزولی را در پیش گرفته است البته به نظر می‌رسد در چند ماه آینده بورس تهران روند صعودی و ملایم خود را آغاز کند.

اهمیت احیای برجام برای بورس تهران

حیدرزاده درباره اهمیت احیای برجام برای بورس اعتقاد داشت: در بازه سه ماهه و به دلیل برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و تغییر وضعیت تصمیم‌گیری نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی را برای احیای برجام داشت، از سوی دیگر در میان سیاست‌مداران کشور نیز عزم جدی برای توافق دیده نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به دلار محور بودن بورس تهران و تاثیر مستقیم برجام بر دلار و صنایع صادرات و همچنین فراهم شدن امکان رشد و توسعه صنایع به نظر می رسد بدون ارتباط مناسب با کشورهای دیگر چشم انداز مناسبی برای بازار سرمایه در دسترس نیست.

دلیل واگرایی دلار و بورس

با توجه به سقف‌شکنی دلار در بازار آزاد و کاهش امیدواری به احیای برجام در آینده نزدیک، مهدی حیدرزاده در رابطه با چشم‌انداز بورس عنوان کرد: با ادامه شرایط موجود باید انتظار یک شوک ناگهانی و صعودی را داشته باشیم ولی به نظر می‌رسد فرضیه نبود برجام در دلار دیده شده و افزایش بیشتر در قیمت دلار را نخواهیم داشت چراکه برجام تنها عامل تاثیرگذار در قیمت دلار نیست.

این کارشناس تاکید کرد: مهم ترین دلیل رکود حاکم بر بازار سرمایه سیاست‌های بانک مرکزی در قبال نرخ بهره است و ارزش جایگزینی بورس تهران نسبت به دلار در گذشته یک روند طبیعی بوده است. از آنجایی که با افزایش قیمت دلار همچنان شاهد خروج پول‌ها از بازار سرمایه هستیم نشان دهنده این موضوع است که مسیر بورس از دلار جدا شده است. دلیل این موضوع را می‌توان در ابهاماتی که بر بازار سرمایه سایه افکنده است خلاصه کرد و به نظر می‌رسد در حال حاضر نرخ بهره بدون ریسک مهمترین دلیل وضعیت رکودی بورس است.

دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون

دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون

دوره منتور شیپ پرایس اکشن به سبک ICT مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان‌گذار پرایس اکشن در سبک آی سی تی (ICT) می باشد. مایکل سالها در مؤسسات مالی و بانک‌ ها فعالیت داشته و از تحلیل گران آنها بوده است. لذا توانسته رفتارهای این بانک‌ها و مؤ. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین

فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین

چرا مجموعه “تورم و معامله‌گری در فارکس” ؟ احتمالا طی دو سال گذشته، کلمه تورم را از زبان اعضای بانک مرکزی و تحلیلگران فارکس شنیده‌اید، در اوایل بحران کرونا تورم شدیدا افت کرد ولی دوسال پس از آن ینی 2021 و2022، به بالاترین میزان طی 50. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

یکی از حوزه های بسیار مهم و پرکاربرد در علم اقتصاد، ارزیابی عملکرد اقتصاد در سطح کلان می باشد. اساسی ترین مباحثی که این حوزه را تشکیل می دهند عبارتند از: تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، سطح اشتغال و بیکاری، ثبات قیمت ها و تورم، سیاست های پولی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا تعریف بازار سرمایه معامله در بازار‌های مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت‌ سرمایه‌ کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

کتاب صوتی 45 سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

عرضه سهام نخستین شرکت شهرداری تهران در بازار اول فرابورس ایران

عرضه سهام نخستین شرکت شهرداری تهران در بازار اول فرابورس ایران

2022-10-09T17:05:26+03:30

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: در جریان معاملات فرا بورس روز سه‌شنبه (۱۲ مهرماه) سفارش گیری برای عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد طوبی از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز شده و پس از دو ساعت رقابت مابین ۷۲ صندوق، در نهایت ۴۳ صندوق موفق شدند صاحب سهام شرکت سرمایه گذاری طوبی شوند.

وی افزود: شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی که از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان بازنشستگی شهرداری تهران است در سال ۱۳۹۴ با سرمایه ۱۰ میلیارد تومان، به صورت سهامی خاص تأسیس شد. سهامدار عمده طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منابع مالی نقدی جمعاً به ارزش ۷۴ میلیارد تومان جهت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بزرگ‌تر شدن پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی به این شرکت تزریق کرد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران اظهار داشت: فروردین ماه ۱۴۰۰ ماهیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر کرد و در خرداد ماه همین سال نماد طوبی به عنوان دویست و چهل و هشتمین نماد معاملاتی (هفتاد و چهارمین در بازار اول) در فهرست نرخ‌های فرا بورس ایران درج شد.

وی افزود: در گام بعدی با هدف کسب شرایط مورد نظر هیئت پذیرش فرا بورس ایران (شرط افزایش سرمایه تا ۳۰۰ میلیارد تومان حداکثر تا شش ماه پس از عرضه اولیه) و اصلاح ساختار مالی شرکت با توجه به تقسیم سود بالا در مجمع سالیانه سال مالی ۱۴۰۰ و عدم خروج وجه نقد از شرکت، افزایش سرمایه از ۱۱۰ به ۳۰۰ میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و سود انباشته صورت پذیرفت.

منبع : خبرگزاری مهر

آخرین اخبار اجتماعی

برخی خرده فروشان موادمخدر ۱۱ بار دستگیر شده‌اند/ کشف ۱۱ تن مواد مخدر در اطراف مدارس

برخی خرده فروشان موادمخدر ۱۱ بار دستگیر شده‌اند/ کشف ۱۱ تن مواد مخدر در اطراف مدارس

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه تمام خرده فروشان مواد مخدر توسط پلیس شناسایی شدند، گفت: تعداد زیادی از این افراد از ۲ تا ۱۱ بار دستگیر شده اند.

پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح از آبان ماه

پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح از آبان ماه

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت:: ۵ ماه معوقه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح از آبان ماه تا پایان اسفند به صورت ماهانه پرداخت می شود.

سند بیماری زمینه ای مهسا امینی/ دستخط پدر مبنی بر مریضی دخترش

سند بیماری زمینه ای مهسا امینی/ دستخط پدر مبنی بر مریضی دخترش

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور از انتشار سندی برای اولین بار در رابطه با بیماری زمینه‌ای مهسا امینی خبر داد.

پدر مهسا تایید کرد که ضربه‌ای به سر دخترش وارد نشده است/ اثبات خودکشی نیکا شاکرمی

پدر مهسا تایید کرد که ضربه‌ای به سر دخترش وارد نشده است/ اثبات خودکشی نیکا شاکرمی

معاون وزیر کشور ناگفته‌هایی از پرونده مرحوم مهسا امینی را برای نخستین بار اعلام کرد و گفت: اغتشاشگران یک مهسای دیگر را در لرستان کشتند و می خواستند بگویند کا.

نیروی انتظامی محبوب‌ترین سازمان از نظر مردم است

 نیروی انتظامی محبوب‌ترین سازمان از نظر مردم است

تکذیب نقل‌قولی از انسیه خزعلی با جعل لوگوی تسنیم

 تکذیب نقل‌قولی از انسیه خزعلی با جعل لوگوی تسنیم

ابزار جدید فناورانه در اختیار قضات قرار گرفت؛ سابقه‌یابی خودکار و هوشمند

 ابزار جدید فناورانه در اختیار قضات قرار گرفت؛ سابقه‌یابی خودکار و هوشمند

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: به‌محض ارجاع پرونده، تمام سوابق قضائی افراد به‌صورت هوشمند در اختیار قاضی قرار خواهد گرفت تا شناخت دقیق و جامع‌تری ا.

مخالفت دولت انگلیس با توسعه انرژی خورشیدی در مزارع این کشور!

 مخالفت دولت انگلیس با توسعه انرژی خورشیدی در مزارع این کشور!

هیئت وزیران کشور انگلیس قصد دارد که پروژه‌های توسعه انرژی خورشیدی را در اکثر مزارع و زمین‌های کشاورزی این کشور ممنوع کند.

اعطای سه روز مرخصی تشویقی به سربازان فراجا

اعطای سه روز مرخصی تشویقی به سربازان فراجا

رئیس سازمان وظیفه عمومی از اعطای سه روز مرخصی تشویقی به سربازان مشغول به خدمت در فرماندهی انتظامی فراجا در سراسرکشور به مناسبت روز سرباز خبر داد.

ناگفته‌های پرونده مهسا امینی/ ماجرای کشته شدن یک مهسای دیگر در لرستان

ناگفته‌های پرونده مهسا امینی/ ماجرای کشته شدن یک مهسای دیگر در لرستان

معاون وزیر کشور ناگفته‌هایی از پرونده مرحوم مهسا امینی را برای نخستین بار اعلام کرد و گفت: اغتشاشگران یک مهسای دیگر را در لرستان کشتند و می خواستند بگویند کا.

آماده استماع انتقادات و نظرات همه جناح‌ها هستم/ رسیدگی خارج از نوبت پرونده اغتشاشات

آماده استماع انتقادات و نظرات همه جناح‌ها هستم/ رسیدگی خارج از نوبت پرونده اغتشاشات

رئیس قوه قضائیه گفت:خطاب به همه جریان‌ها، گروه‌ها،جناح‌های سیاسی، دسته‌جات و افرادی ازعموم مردم که دارای ابهام، سؤال، انتقاد و اعتراض هستند، اعلام می‌کنم که .

حفاظت از جنگل های حرا با مشارکت جوامع محلی

حفاظت از جنگل های حرا با مشارکت جوامع محلی

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست بر اهمیت موضوع حفاظت مشارکتی در مناطق تحت مدیریت و تالاب‌های ساحلی تاکید کرد.

توزیع ۳۰۷۹ دستگاه چادر در میان زلزله‌زدگان خوی

توزیع ۳۰۷۹ دستگاه چادر در میان زلزله‌زدگان خوی

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر از توزیع ۳۰۷۹ دستگاه چادر امدادی میان حادثه‌دیدگان در زمین‌لرزه هفته گذشته شهرستان خوی خبر داد.

انتخاب افراد دارای معلولیت جهت نظارت بر پروژه های عمرانی پایتخت

انتخاب افراد دارای معلولیت جهت نظارت بر پروژه های عمرانی پایتخت

سرپرست اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران از انتخاب ۱۱ نفر از افراد دارای معلولیت با تخصص معماری و عمران به‌منظور نظارت بر پروژه‌های عمرانی پایتخت خبر داد.

تولید بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار سرنگ در هفته گذشته

تولید بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار سرنگ در هفته گذشته

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی از تولید بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار سرنگ در مجموعه سازمان تدارکات پزشکی در هفته گذشته خبر داد.

بیمه حوادث تمامی خانه‌های روستایی آذربایجان غربی

بیمه حوادث تمامی خانه‌های روستایی آذربایجان غربی

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از بیمه حوادث تمامی خانه‌های روستایی آذربایجان غربی خبر داد.

مدارس سی سخت ساخته شد/ تحویل ۴۵ واحد آموزشی

مدارس سی سخت ساخته شد/ تحویل ۴۵ واحد آموزشی

آئین بهره‌برداری همزمان از ۴۵ طرح بهسازی، مقاوم سازی و بازسازی فضاهای آموزشی و تربیتی با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان برگزار شد.

تأکید مجدد رئیس قوه قضائیه به تفکیک قائل‌شدن میان دو مقوله "اعتراض و اغتشاش"

 تأکید مجدد رئیس قوه قضائیه به تفکیک قائل‌شدن میان دو مقوله

رئیس قوه قضائیه گفت: قطعاً یک کنش اعتراضی شامل آتش زدن قرآن و پرچم و سوزاندن اموال مردم و کشته‌سازی نمی‌شود بلکه تعریف و چارچوب خاص و مشخص خود را دارد.

ثبت سفارش تک جلدی کتاب‌های درسی آغاز شد

ثبت سفارش تک جلدی کتاب‌های درسی آغاز شد

حضور ۷۴۰ هزار دانش آموز در جشن تکلیف امسال/ آموزش نماز دیجیتالی در کتاب بارگزاری می شود

حضور ۷۴۰ هزار دانش آموز در جشن تکلیف امسال/ آموزش نماز دیجیتالی در کتاب بارگزاری می شود

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: محتوای متنی و رسانه‌ای در رمزینه های کتب درسی بارگذاری خواهند شد.

تأکید مجدد رئیس قوه قضائیه به تفکیک قائل شدن میان دو مقوله "اعتراض و اغتشاش"

 تأکید مجدد رئیس قوه قضائیه به تفکیک قائل شدن میان دو مقوله

رئیس قوه قضائیه گفت: قطعاً یک کنش اعتراضی، شامل آتش زدن قرآن و پرچم و سوزاندن اموال مردم و کشته‌سازی نمی‌شود بلکه تعریف و چارچوب خاص و مشخص خود را دارد.

اطلاعات ضروری کنکور ۱۴۰۲ + پیوست ضرایب دروس

 اطلاعات ضروری کنکور ۱۴۰۲ + پیوست ضرایب دروس

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور اطلاعیه‌ای، مهم‌ترین تغییرات سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را اعلام کرد.

۷ روز بازدید رایگان از برج آزادی ویژه کودکان

۷ روز بازدید رایگان از برج آزادی ویژه کودکان

شهردار منطقه ۹ از میزبانی رایگان مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برای خانواده‌ها همراه کودکانشان به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک خبر داد.

اغتشاشگران ۲ هزار مامور را مصدوم کردند/ سران فتنه خجالت نمی‌کشند می‌گویند حامی مردم باشید؟

اغتشاشگران ۲ هزار مامور را مصدوم کردند/ سران فتنه خجالت نمی‌کشند می‌گویند حامی مردم باشید؟

جانشین فراجا با بیان اینکه دو هزار مامور پلیس در اغتشاشات اخیر مصدوم شدند، گفت: سران فتنه خجالت نمی‌کشند که در این موارد اظهار نظر می‌کنند و می‌گویند حامی مر.

افتتاح بازارچه خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار در منطقه ۵

افتتاح بازارچه خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار در منطقه ۵

تغییر استراتژی نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران

تغییر استراتژی نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از بازنگری و بهبود نظام بودجه ریزی شهرداری تهران خبرداد و گفت: استراتژی ما اصلاح و بهبود نظام تدوین بودجه در راستای ایجاد.

آغاز بتن‌ریزی جداره‌ها و جمع‌آوری آب‌های سطحی سرشاخه اکباتان

آغاز بتن‌ریزی جداره‌ها و جمع‌آوری آب‌های سطحی سرشاخه اکباتان

سرپرست شرکت خاکریز آب از آغاز عملیات بتن‌ریزی نهایی جداره‌ها و سقف تونل و جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی سرشاخه اکباتان که در حوضه آبریز شمال بزرگراه شهید لشگر.

افزایش ۳۰۰ درصدی کمک هزینه معیشت خانواده شهدای شهرداری / کمک هزینه معلولین ۴ برابر می‌شود

افزایش ۳۰۰ درصدی کمک هزینه معیشت خانواده شهدای شهرداری / کمک هزینه معلولین ۴ برابر می‌شود

مدیرکل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران از افزایش ۳۰۰ درصدی کمک هزینه معیشت خانواده شهدای شهرداری تهران نسبت به سال گذشته خبر داد.

مرگ ۲ سرنشین مینی‌بوس در اثر واژگونی در جاده خاوران

مرگ ۲ سرنشین مینی‌بوس در اثر واژگونی در جاده خاوران

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از مرگ ۲ سرنشین یک مینی‌بوس در اثر برخورد به یک خاور و واژگونی در جاده خاوران خبر داد.

۲ هزار مامور مصدوم شدند/سران فتنه خجالت نمی‌کشند اظهار نظر می‌کنند و می‌گویند حامی مردم باشید؟

۲ هزار مامور مصدوم شدند/سران فتنه خجالت نمی‌کشند اظهار نظر می‌کنند و می‌گویند حامی مردم باشید؟

جانشین فراجا با بیان اینکه ۲۰۰۰ مامور پلیس در اغتشاشات اخیر مصدوم شدند گفت : سران فتنه خجالت نمی کشند که در این موارد اظهار نظر می‌کنند و می‌گویند حامی مردم .

با عنایت به اینکه سایت «میرنیوز» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است. (قانون تجارت الکترونیک)

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان «میرنیوز» نقشی در تولید محتوای خبری ندارد و مطالب این سایت، بازنشر اخبار پایگاه‌های معتبر خبری است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.