فرمول محاسبه حاشیه فروش


نرخ مالیات حساب‌های تجاری چقدر است؟/ صندوق‌های وام‌ خانوادگی مشمول حساب تجاری نمی‌شوند

نرخ مالیات حساب‌های تجاری چقدر است؟/ صندوق‌های وام‌ خانوادگی مشمول حساب تجاری نمی‌شوند

رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: ممکن است فرمول محاسبه حاشیه فروش پزشکانی بیش از 35 میلیون تومان در ماه ورودی به حساب با بیش از 100 تراکنش داشته باشند که آن حساب متعلق به همسر، فرزندان یا منشی و. باشد که اساسا اهمیتی ندارد این حساب متعلق به چه فردی است در هر حال این حساب را تجاری می‌دانیم و مشمول مالیات خواهد شد و در صورت شناسایی این تشخیص داده می‌شود که آن پزشک مرتبط با این حساب نسبت به کتمان درآمد اقدام کرده‌ است. مهدی موحدی بک‌نظر در گفت‌وگو با ایلنا درباره ابهامات مطرح شده درباره تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری و نحوه تشخیص این حساب‌ها برای مالیات ستانی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی به استناد بند «م» تبصره 12 قانون بودجه 1400 نسبت به ساماندهی دستگاه‌های پوز اقدام کردو دستگاه پوز را شفاف کرد به این معنا که هر فرمول محاسبه حاشیه فروش حسابی که متصل به دستگاه پوز باشد به عنوان حساب فروش تلقی کرد و مبتنی بر این حساب فروش مالیات ستانی انجام می‌شود. وی ادامه داد: این عامل باعث شد کسانی که پیش از آن از دستگاه پوز استفاده می‌کردند، دیگر عملیات خود را از طریق دستگاه پوز انجام ندهند و به سمت حساب‌های شخصی خود بروند و فروش و داد و ستد را با حساب‌های شخصی انجام دهند و عملا این حساب را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکردند. عملا به دنبال فضایی بودند که با کتمان درآمد به نوعی فرار مالیاتی داشته باشند. رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: فرمول محاسبه حاشیه فروش اقدام سازمان امور مالیاتی این بود که تشخیص دهد کدام یک از حساب این افراد ماهیت تجاری دارد و از ان استفاده تجاری دارند. برای این تشخیص به یک دستورالعملی برای تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری نیاز داشتیم که این دستورالعمل با تفاهمی که با بانک مرکزی داشتیم، این دستورالعمل از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. موحدی بک نظر گفت: در راستای تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری که یکی از مصوبات این دستورالعمل است نیاز بود که یک قاعده‌گذاری انجام شود که مبنای تشخیص حسا‌ب‌های تجاری مشخص شود. یکی از قواعد در نظر گرفته شده این است که دو شرط به طور همزمان اعمال شود. یعنی به طور همزمان یک فردی 35 میلیون تومان یا بیشتر ورودی به حساب خود داشته باشد که این ورودی در قالب 100 تراکنش و بیشتر از آن تحقق پیدا کرده باشد. در این صورت آن حساب، تجاری تلقی خواهد شد و مبتنی بر آن رسیدگی‌های مالیاتی انجام می‌شود. وی تاکید کرد: البته احیانا اگر کسی اعتراضی داشته باشد و ورودی و تراکنش‌هایش مشمول استثنائات بود می‌تواند با ارایه مدارک و مستندات به ادارات امور مالیاتی مراجعه کند تا با اثبات غیرتجاری بودن حساب خود، ابهامات مالیاتی رفع کند. رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اما ممکن است که عده‌ای به این قاعده‌گذاری انتقاداتی داشته باشند مبنی بر اینکه 35 میلیون تومان مشمول افراد زیادی از جامعه می‌شود، اما باید این موضوع لحاظ شود که این دو شرط ورودی 35 میلیون تومان با واریز 100 و بیش از 100 تراکنش با هم اتفاق افتاده باشد. اگر یک میلیارد تومان به حساب فردی واریز شده باشد اما این واریز در قالب کمتر از 100 تراکنش انجام شده باشد، مشمول حساب‌های تجاری نخواهد بود. بنابراین هر کدام یک از این دو شرط نقض شده باشد حساب مورد نظر نمی‌تواند تجاری باشد. وی با اشاره به شبهات اظهار شده درباره این قاعده‌گذاری گفت: البته شهبه دیگری هم مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر فردی ماهانه واریز مثلا یک میلیارد تومانی اما با تراکنش محدود داشته باشد، مشمول حساب تجاری نخواهد شد؟ پاسخ به این شبهه این است که تشخیص حساب‌های تجاری از غیرتجاری فعلا با این الگو شروع شده و همزمان سایر حساب‌ها را هم تحت نظر داریم و سایر حساب‌ها تحت اشراف سازمان امور مالیاتی هستند. بنابراین قواعد مختلفی را بنا به اقتضائات و تحلیل‌هایی که در آینده به آن می‌رسیم، تعیین کنیم و الگوریتم‌های دیگری را تعریف و حساب‌های تجاری منطبق با شرایط و تعاریف جدید شناسایی کنیم و مورد ارزیابی قرار دهیم. موحدی بک‌نظر با بیان اینکه توصیه ما این است که افرادی که پیش از این با بهره‌گیری از حساب‌های شخصی خود وارد معاملات و فعالیت‌های اقتصادی شدند؛ به طور شفاف نسبت به اعلام، معرفی این حساب‌ها و خود اظهاری‌ها اقدام کنند، اظهار داشت: ممکن است پزشکانی بیش از 35 میلیون تومان در ماه ورودی به حساب با بیش از 100 تراکنش داشته باشند که آن حساب متعلق به همسر، فرزندان یا منشی و. باشد که اساسا اهمیتی ندارد این حساب متعلق به چه فردی است در هر حال این حساب را تجاری می‌دانیم و مشمول مالیات خواهد شد و در صورت شناسایی این تشخیص داده می‌شود که آن پزشک مرتبط با این حساب نسبت به کتمان درآمد اقدام کرده‌ است. وی در پاسخ به این سوال که آیا این قواعد برای تفکیک حساب‌ها از جمله ورودی 35 میلیون تومان برای مجموع حساب‌ها مد نظر گرفته شده یا مجموع حساب‌ها گفت: فعلا تک تک حساب‌ها معیار قرار گرفته‌ است و مجموع حساب افراد برای تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری در نظر نگرفته نشده‌ است. افراد هر چند از امروز به بعد می‌توانند ورودی به حساب‌ خود را بین سایر حساب‌ها توزیع کند اما ورودی حساب‌های این فرد تا پیش از این دستورالعمل و قاعده‌گذاری بررسی شده‌است و اطلاعات مورد نیاز در دست است اما ممکن است از امروز به بعد افراد رفتار خود را تغییر دهند که متناسب با تغییر افراد قواعد جدید در نظر خواهیم گرفت. این قاعده‌گذاری مانند شطرنج است و منتظر حرکت بعدی افراد هستیم که نسبت به آن برای جلوگیری از فرار مالیاتی قاعده ‌گذاری کنیم. رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین با اشاره به تاکید بانک مرکزی برای احتساب «واریز به حساب» در قاعده‌گذاری تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری ادامه داد: منظور این است که برای تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری خروجی‌ها از حساب معیار قرار نگرفته است و تنها واریز به حساب از هر طریق از جمله کارت به کارت، پایا، ساتنا و . را مبنا قرار داده‌ایم یعنی فقط وجوه بستانکاری در نظر گرفته می‌شود. وی درباره تعیین تکلیف حساب فردی که صندوق‌های خانوادگی برای قرعه‌کشی وام‌ها یا جمع آوری شارژ‌های واحدها در برج‌ها و مجتمع‌ها را مدیریت می‌کند، تاکید کرد: ممکن است در این موارد ماهانه 35 میلیون پول جمع آوری شده با تراکنش 100 یا بیشتر از 100 تعداد به حساب فرد اداره کننده این موارد واریز شود در این شرایط افراد می‌توانند با مدارک و مستندات به ادارات سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و موضوع را توضیح دهند و این حساب را از حساب تجاری خارج کنند. موحدی بک‌نظر افزود: از آنجایی که بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی این حساب را تجاری اعلام می‌کند طبیعتا از سوی سازمان امور مالیاتی به پیامکی به دارنده ان حساب ارسال می‌شود که این حساب مشمول قواعد حساب تجاری شده‌ است بنابراین افراد باید با مدارک و مستندات برای اثبات کارکرد این حساب به ادارات امور مالیاتی مراجعه کنند. بسته به موارد اعلام شده مدارک مورد نیاز به زودی اعلام خواهد شد. این افراد نگران نباشند و قرار نیست که مشمول مالیات حساب‌های تجاری شوند. رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین برای نرخ مالیات در نظر گرفته شده برای حساب‌های تجاری گفت: به نوع فعالیت تجاری افراد بستگی دارد و نرخ مالیات براساس صنف و مشاغل آن دارنده حساب تجاری محاسبه می‌شود و این نرخ برای پزشکان و دلالان خودرو متفاوت است. تماشاخانه ببینید| رکود گردشگری و فیل‌های گرسنه خانگی در تایلند/ سیر کردن شکم فیل‌ها با استفاده از اینستاگرام و تیک تاک تعریف جدید انسیه خزعلی از پاکدامنی/ تشویق زنان قربانی تجاوز جنسی به خودکشی در توئیت معاون رئیس جمهور ایران! (فیلم) فیلم های دیگر کانال عصر ایران در تلگرام عضویت در اینستاگرام عصر ایران نظرات کاربران

از واکنش سجادی به عملکرد کشتی فرنگی و بازگشت کی‌روش تا قصد رئیس جمهور برای سفر به نیویورک/ رکورد سفر زائران اربعین شکست

پارسینه: وزیر ورزش و جوانان درباره حضور کارلوس کی‌روش به تهران به عنوان سرمربی تیم ملی گفت : باید اجازه داد تا کی‌روش کار خود را شروع کند و اگر نکات باشد، فدراسیون توضیح فرمول محاسبه حاشیه فروش می‌دهد.

به گزارش پارسینه، سید حمید سجادی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره حضور کی روش در تهران گفت: اخباری که درباره سرمربی تیم ملی وجود دارد، در حد همین مواردی است که در رسانه‌ها منتشر شده و باید اجازه داد تا کار خود را شروع کند و اگر نکات باشد، فدراسیون توضیح می‌دهد.

وی در پاسخ به ارزیابی نتیجه ضعیف کشتی فرنگی در مسابقات جهانی گفت: من کارشناس کشتی نیستم که بخواهم ارزیابی کنم، اما منتظر هستیم تا فدراسیون بازگردد و توضیح خواهند داد. همچنین منتظر تحلیل و واکاوی کارشناسان کشتی هستیم.

وزیر ورزش گفت: در وزارت ورزش معاونت توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی در حال پایش هستند. خانواده ورزش و اهالی کشتی دوست داشتند تا مدال طلا هم بین این مدال‌ها باشد، اما قضاوت و کارشناسی به عهده کارشنان امر است و منتظریم که تحلیل را به ما بدهند.

سجادی خاطرنشان کرد: تا المپیک پاریس دورخیز می‌کنیم که سهمیه‌های المپیک را فرمول محاسبه حاشیه فروش بگیریم و امید ما به المپیک ٢٠٢۴ است و باید در این یکی دو سال فراز و فرود‌ها را به نحوی پشت سر بگذاریم که در بالاترین آوردگاه جهانی به آن اهداف ارزشمند فدراسیون برسیم.


قصد رئیس جمهور برای سفر به نیویورک

در ادامه رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور قصد سفر به نیویورک را دارند و در زمان مشخص نسبت به جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفر آقای رئیس جمهور به ازبکستان یک سفر چند وجهی است که ابتدا دیدار دوجانبه با مقامات ازبکستان و بر اساس قواعد سفر‌های دیپلماتیک، ملاقات‌های دو رئیس جمهور و وزرای محترم هیات همراه انجام خواهد گرفت.

وی افزود: در این سفر، جلسات کمیسیون مشترک دو کشور برگزار می‌شود و حدود ۱۸ سند و تفاهم‌نامه همکاری بین ایران و ازبکستان امضا خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: جنبه دیگر سفر ملاقات‌ها دوجانبه با سران کشور‌های حاضر در اجلاس شانگ‌های است. دیدار‌هایی اعم از روسای جمهور روسیه، چین، هند و سایر کشور‌هایی که در این اجلاس حضور خواهند داشت.

وی افزود: دیگر جنبه این سفر، شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگ‌های است که به‌عنوان سازمان مهم منطقه‌ای و بین المللی مطرح است و دایره شمول آن کشور‌های بزرگ و متعددی هستند و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد ما داشته باشد.

اسماعیلی بیان داشت: علاوه بر این به لحاظ اینکه کلیات فرآیند عضویت ایران در شانگ‌های سال قبل به تصویب رسیده بود، امسال هم سند عضویت ایران که به تصویب دولت رسیده، مصوبه هیات دولت و سند‌های ۴۹ گانه مربوط به عضویت ما به تصویب دولت رسید.

وی ادامه داد: سند اصلی توسط وزیر خارجه و وزرای خارجه عضو این سازمان به امضا می‌رسد و این موفقیت خوبی برای ایران در این سفر خواهد بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره سفر رئیسی به نیویورک و سازمان ملل تصریح کرد: آقای رئیس جمهور قصد سفر به نیویورک را دارند و در زمان مشخص نسبت به جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارش فصلی مرکز آمار ایران از رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده کشور گفت: بر اساس این آمار بخش صنعت در بهار امسال رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرده است.

سیدرضا فاطمی امین روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در حیاط پاستور در جمع خبرنگاران افزود: بخش صنعت در فصل گذشته شاهد رشد در حوزه سرمایه گذاری نیز بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران در بهار امسال رشد ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد که این شاخص بدون محاسبه نفت به رشد ۴.۳ درصدی رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره فرمول محاسبه حاشیه فروش به دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث جذب سرمایه برای بخش تولید اظهار داشت: وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کارگروه ویژه‌ای فرمول محاسبه حاشیه فروش برای این کار تشکیل داده و هماهنگی‌های خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی واحد‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده است، افزود: اگر شرکت‌های دولتی وارد بازار بورس و اوراق بهادار شوند، بانک‌ها آن را ضمانت می‌کنند.

وزیر صمت درباره اهمیت حضور در اجلاس شانگ‌های نیز به خبرنگاران گفت: عضویت در مجامع بین المللی سبب تسهیل تجارت خارجی کشور می‌شود هرچند تراز تجاری کشور مثبت بوده و روند رو به رشدی دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد این وزارتخانه در پنجره واحد خدمات دولت نیز گفت: ارتباط و همکاری‌های وزارت صمت با پنجره واحد برقرار شده است. البته برخی بخش‌ها از جمله سازمان‌ها که کار‌های مطالعاتی می‌کنند، ضرورتی برای اتصال به این سامانه را ندارند.

در ادامه سخنگوی دولت با اشاره به حضور میلیونی هموطنان در آیین زیارت اربعین گفت: تا امروز رکورد سفر‌های زائران ایرانی به مراسم اربعین شکسته شده است.

علی بهادری جهرمی در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: تا امروز رکورد سفر‌های زائران ایرانی به اربعین در مدت زمان مشابه شکسته شده است و بیش از سه میلیون زائر به عراق سفر کرده اند.

وی ادامه داد: حدود ۱.۵ میلیون نفر از زائران تاکنون به کشور بازگشته اند که امیدواریم با فرمول محاسبه حاشیه فروش مشارکت مردم، خیرین و موکب داران، این مراسم پرفیض باشکوه‌تر برگزار شود.

سخنگوی دولت در ادامه درباره گزارش امروز وزیر صمت از احیای معادن در حوزه فرمول محاسبه حاشیه فروش اکتشاف و بهره برداری در هیات دولت گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت در این حوزه بیاناتی را مطرح کردند که گزارش این اقدامات ارائه شد و قرار است کارگروهی در دولت، راهکار‌های حل مشکلات معادن را بررسی و موانع را برطرف کند.

بهادری جهرمی به گزارش وزیر ارتباطات از میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی در سامانه خدمات الکترونیک دولت در هیات وزیران اشاره کرد و گفت: قرار شد در حد توان و در مدت زمان قانونی تا آخر شهریورماه، دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به این سامانه اقدام کنند.

وی درباره مصوبات دو نشست اخیر هیات دولت در هفته جاری گفت: یکی از مصوبات دولت در جلسه گذشته، لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های بوده که شامل یک متن و ۴۹ سند است و این لایحه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا گام‌های عضویت ایران برداشته شود.

سخنگوی دولت به بیانات رهبری در خصوص فعال سازی حوزه اقتصاد دریا اشاره کرد و گفت: پیش از این مصوبه توسعه سواحل مکران وجود داشت که البته حرکت قابل قبول صورت نگرفته بود و آسیب شناسی در این زمینه در دولت انجام و گزارش آن و پیشنهاد اصلاحی ارایه شد تا ترکیب شورای توسعه سواحل تغییر کند و بر این اساس تعداد اعضاء به نصف کاهش یافت و حوزه اختیارات هم شفاف‌تر و گسترده‌تر شد.

وی اضافه کرد: اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی به اعضای این ستاد واگذار شد.

در ادامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست گفت: تاکنون با حذف ٩ هزار و ٨٠٠ تن مواد مخرب از یکهزار و ۳۷۸ دستگاه خدماتی و تولیدی، جمهوری اسلامی ایران چهار جایزه بین المللی از طرف پروتکل مونترال و دستگاه‌های بین المللی دریافت کرده است.

علی سلاجقه در حاشیه هیات دولت در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ۲۵ شهریور روز جهانی اوزون است، گزارشی از اقدامات دولت پیرامون اجرای پروتکل مونترال درخصوص کاهش تولید مواد مخرب لایه اوزن در صنایع ارایه کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست افزود: در سال ۶٨ کنوانسیون وین و پروتکل مونترال توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد و ایران به این کنوانسیون بین المللی پیوست.

سلاجقه بیان کرد: برای حفاظت از لایحه اوزن اقدامات خوبی انجام شده و تاکنون ٩ هزار و ٨٠٠ تن مواد مخرب لایه اوزن را از دستگاه خدماتی و تولیدی حذف کرده ایم.

پیمان مونترال در مورد کاهش استفاده از موادی است که باعث تخریب لایه ازون در اتمسفر زمین می‌شوند؛ این پیمان بین المللی برای محافظت از لایه ازون با خاتمه دادن به تولید مواد بی‌شماری که مسئول کاهش ازون هستند طراحی شده‌است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.