استراتژی Hedging


تحلیل ارز بین الملل از تاریخ 17 تا 21 مهرماه 1396
بازدید : 1887

تخصیص بهینه دارایی‌ها با استفاده از پیش‌بینی بازدهی دارایی سهام و سکه در بازار سرمایه ایران

یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و بازده دارایی‌‌های سرمایه‌ای است. انتخاب مجموعه‌ایی از دارایی‌‌های بهینه اغلب با تبادل بین ریسک و بازده صورت می‌گیرد، هر چه ریسک مجموعه دارایی‌ها بیشتر باشد بنابراین سرمایه‌گذاران انتظار دریافت بازده بالاتری خواهند داشت. منظور از بهینه سازی پرتفوی، انتخاب بهترین ترکیب از دارایی-هایی است که تا حد امکان بازده پرتفوی سرمایه‌گذاری حداکثر و ریسک آن حداقل شود، بنابراین می‌توان گفت: یکی از گام-‌های مهم در تشکیل پرتفوی، تعیین نسبت یا وزن بهینه‌ایی از دارایی‌هاست به گونه‌ایی که ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاری کاهش یابد. این گام مهم از طریق انتخاب استراتژی مناسب صورت می‌گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تخصیص بهینه دارایی-ها (سکه و سهام) با استفاده از متغیر‌های اقتصاد کلان می‌پردازد. هدف این پژوهش مقایسه عملکرد پرتفوی مبتنی بر پیش-بینی‌‌پذیری، با پرتفوی مبتنی بر استراتژی (1/N) است.

نتایج حاصل شده از آزمون مقایسه‌ایی واریانس‌ها و نسبت شارپ نشان داده است استراتژی میانگین واریانس با ضریب ریسک‌گریزی معین (سه و پنج) در همه‌ی پنجره‌ها قادر به شکست استراتژی (1/N) است. دلیل عملکرد بهتر استراتژی میانگین واریانس این است که مبنای اساسی تصمیم‌گیری پیش‌بینی پذیری بازدهی دارایی‌ها است و وزن‌دهی هر دارایی در هر ماه بر مبنای حداکثر بازدهی پیش‌بینی شده صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

  • کلیدواژه‌ها: نسبت شارپ
  • روش وزن مساوی
  • معیار‌های ارزیابی عملکرد
  • تخصیص دارایی

مراجع

Abbas, S., Tahir, S. H., & Raza, S. (2015). Impact of Macroeconomic Variables on Stock Returns: Evidence from KSE-100 Index of Pakistan. Research Journal of Economic and Business and Studies, 3(7), 70-77.

Abdoh, H. (2019). A new empirical perspective on the Minimum Variance Portfolio. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id =2827395.

Aragon, G. O., & Ferson, W. E. (2007). Portfolio performance evaluation. Foundations and Trends® in Finance, 2(2), 83-190.

Arbaa, O., & Benzion, U. (2016). Asset Allocation or Active Management? Evidence from Israeli Provident Funds. Accounting and Finance Research, 5(4), 105.

Almadi, H., Rapach, D. E., & Suri, A. (2015). Practical Applications of Return Predictability and Dynamic Asset Allocation: How Often Should Investors Rebalance? .Practical Applications, 2(3), 1-4.

Bessler, W., & Wolff, D. (2015). Portfolio Optimization with Return استراتژی Hedging Prediction Models Evidence for Industry Portfolios. In World Finance and Banking Symposium.

Chen, J., Jiang, F., & Tu, J. (2015). Asset Allocation in Chinese Stock Market: The Role of Return Predictability. Journal of Portfolio Management, 41(5), 71-83.

DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2007). Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy? The review of Financial studies, 22(5), 1915-1953.

Dichtl, H., Drobetz, استراتژی Hedging W., & Wambach, M. (2016). Testing rebalancing strategies for stock-bond portfolios across different asset allocations. Applied Economics, 48(9), 772-788.

Erdoğdu, A. (2017). The Most Significant Factors Influencing the Price of Gold: An Empirical Analysis of the US Market. Economics, 5(5), 399-406.

Hashim, S. L., Ramlan, H., Razali, N. H., & Nordin, N. Z. (2017). Macroeconomic Variables Affecting the Volatility of Gold Price. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 3(5), 97-106.

Han, C. (2016, August). Improving the Naive Portfolio Strategy. Paper presented at the 29th Australasian Finance and Banking Conference. Retrieved from http://papers.ssrn.com /research_conference_2016/8/

Ibbotson, R. G. (2010). The importance of asset allocation. Financial Analysts Journal, 66(2), 18-20.

Ibbotson, R. G., & Kaplan, P. D. (2000). Does asset allocation policy explain 40, 90, or 100 percent of performance? Financial Analysts Journal, 56(1), 26-33.

Kan, R., Wang, X., & Zhou, G. (2016). On the value of portfolio optimization in the presence of estimation risk: the case with and without risk-free asset. University of Toronto-Rotman School of Management.

Keely, D. P. (1995). Asset Allocation: Objectives, Implementation, Performance and Constraints. The Philanthropist, 13(1), 54-64.

Kourtis, A. (2016). The Sharpe ratio of estimated efficient portfolios. Finance Research Letters, 17, 72-78.

Kirui, E., Wawire, N. H., & Onono, P. O. (2014). Macroeconomic variables, volatility and stock market returns: a case of Nairobi securities exchange, Kenya. International Journal of Economics and Finance, 6(8), استراتژی Hedging 214-228.

Kritzman, M., Page, S., & Turkington, D. (2010). In defense of optimization: the fallacy of 1/N. Financial Analysts Journal, 66(2), 31-39.

Ling, F. C. H., Yat, D. N. C., & binti Muhamad, R. (2014). An Empirical Re-Investigation on the ‘Buy-and-hold Strategy’in Four Asian Markets: A 20 Years’ Study. World Applied Sciences Journal, 30, 226-237.

Malladi, R., & Fabozzi, F. J. (2016). Equal-weighted strategy: Why it outperforms value-weighted strategies? Theory and evidence. Journal of Asset Management, 18(3), 188-208.

Miccolis, J. A., & Goodman, M. (2012). Integrated Tail risk Hedging: The last line of Defense in investment risk Management. Journal of Financial Planning, 25(6), 44-53.

Mitra, S. K. (2003, February 21). Diversification of equity portfolio: Theory and practice. Retrieved from http://www.nseindia.com/Mitra.htm.

Mutahi, F., & Othieno, F. (2015). Real Estate Investment Trusts versus Direct Real Estate Investments: A Portfolio Optimization Approach. Journal of Finance and Investment Analysis, 4(4), 1-5.

Nisha, N. (2015). Impact of macroeconomic variables on stock returns: evidence from Bombay Stock Exchange (BSE). Journal of Investment and Management, 4(5), 162-170.

Nystrup, P., Hansen, B. W., Larsen, H. O., Madsen, H., & Lindström, E. (2017). Dynamic allocation or diversification: A regime-based approach to multiple assets. The Journal استراتژی Hedging of Portfolio Management, 44(2), 62-73.

Okech, T. C., & Mugambi, M. (2016). Effect of Macroeconomic Variables on Stock Returns of Listed Commercial Banks in Kenya. International Journal of Economics, Commerce and Management. 5(6).1-29.

Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1995). Predictability of stock returns: Robustness and economic significance. The Journal of Finance, 50(4), 1201-1228

Pflug, G. C., Pichler, A., & Wozabal, D. (2012). The 1/N investment strategy is optimal under high model ambiguity. Journal of Banking & Finance, 36(2), 410-417.

Samarakoon, L. P., & Hasan, T. (2006). Portfolio performance evaluation. Encyclopedia of Finance, 617-622.

Sharpe, W. F., (2010). Asset allocation: Management style and performance measurement. Journal of portfolio Management, 18(2), 7-19.

Sindhu, D., (2013). A study on impact of select factors on the price of Gold. Journal of Business and Management, 8 (4), 84-93.

Tangjitprom, N. (2012). The review of macroeconomic factors and stock returns. International Business Research, 5(8), 107.

Toraman, C., Basarir, Ç, & Bayramoglu, M. F. (2011). Determination of factors affecting the price of gold: A study of MGARCH model. Business and Economics Research Journal, 2(4), 3-7.

Willet, M., Morrow, C. (2005). Asset Allocation is a Diversification Strategy. Journal of Portfolio Management, 42(6), 71-74.

تعریف هج یا هدجینگ

هج (Hedging) به معنای گرفتن یک موقعیت به منظور جبران ریسک نوسانات آتی قیمت است.

نوعی تراکنش ‌های مالی هستند که شرکت‌ها به عنوان بخشی از انجام کسب‌وکار، به طور منظم انجام می‌دهند.

چرا از هدجینگ استفاده می شود؟

شرکت‌ها اغلب در معرض ریسک ‌های ناخواسته ناشی از نوسانات ارزش ارزهای خارجی و قیمت مواد خام قرار دارند.

در نتیجه، آن‌ها به دنبال کاهش یا حذف ریسک‌هایی هستند که با ایجاد معاملات مالی، ناخواسته با آن‌ها مواجه می‌شوند.

در حقیقت، بازارهای مالی تا حد زیادی برای این نوع معاملات ایجاد شدند، که در آن یک قسمت آسیب ریسک دیگری را به حداقل می‌رساند.

یک شرکت خط هوایی ممکن است در معرض هزینه سوخت جت قرار گیرد که به نوبه خود با قیمت نفت خام در ارتباط است.

یک شرکت چندملیتی آمریکایی، افزایش درآمد بسیاری از ارزهای گوناگون به دست می آورد…

اما درآمدهای آن‌ها را گزارش خواهد کرد و سود سهام را به دلار آمریکا پرداخت خواهد کرد.

شرکت‌ها در بازارهای مختلف فعالیت خواهند کرد تا خطرات تجاری ناشی از این ریسک ‌های ناخواسته را خنثی کنند.

به عنوان مثال، شرکت های هواپیمایی ممکن است با خرید قراردادهای آتی نفت خام، به خرید و فروش بپردازند.

این امر از شرکت در برابر خطر افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت نفت محافظت می‌کند.

باز هم بیشتر

… نفت خام در سطح بین‌المللی به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود.

زمانی که قراردادهای آتی منقضی می‌شوند، شرکت تحویل فیزیکی نفت را دریافت خواهد کرد و به دلار آمریکا پرداخت خواهد کرد.

اگر ما در مورد یک شرکت غیر آمریکایی صحبت کنیم، این یک خطر ارزی است. بنابراین، احتمال قوی وجود دارد که این شرکت همچنین تصمیم می گیرد که ریسک خود را در ارز خارجی پوشش دهد.

برای انجام این کار، این شرکت پولی مبنی بر خرید دلار آمریکا را به فروش می رساند …

… و در نتیجه در معرض ریسک قرار گرفتن دلار خود را از موقعیت نفت خام پوشش می دهد.

این تنها شرکت‌ها نیستند که در پوشش ریسک ارزهای خارجی شرکت می‌کنند.

به عنوان یک فرد، ممکن است خودتان را در وضعیتی پیدا کنید که در آن پوشش ریسک ارز خارجی می‌تواند یک گزینه جذاب باشد.

پوشش ریسک (هج) در فارکس چیست؟ پوشش ریسک انجام دهید و استراتژی های فارکس را نگه دارید.

هج می‌تواند چندین روش مختلف را در فارکس انجام دهد.

شما می‌توانید قسمتی از سرمایه را هج کنید تا به عنوان راهی برای پوشش ریسک در برابر برخی از نوسانات یک حرکت معکوس از سرمایه خود محافظت کنید:

… یا شما می‌توانید به طور کامل از هر گونه قرار گرفتن در معرض نوسانات آینده جلوگیری کنید.

تعدادی ابزار وجود دارند که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. از جمله فیوچرز یا آپشن‌ها.

اما، ما قصد داریم بر روی استفاده از بازار اسپات فارکس تمرکز کنیم.

پوشش ریسک و نگه داشتن استراتژی چگونه عمل می کند؟

هج (Hedging) در مورد کاهش ریسک شما و حفاظت در برابر حرکت‌های ناخواسته قیمت است.

بدیهی است که ساده‌ترین راه برای کاهش ریسک، کاهش تعداد یا بستن موقعیت ها است.

اما ممکن است زمان‌هایی وجود داشته باشد که شما تنها ممکن است بخواهید به طور موقت یا تا حدودی ریسک خود را کاهش دهید.

بسته به شرایط، ممکن است هج راحت‌تر از بستن موقعیت باشد .

بیایید به مثالی نگاه کنیم – می گوئیم که چندین موقعیت را پیش از رای گیری Brexit نگه داشتید.

موقعیت های شما عبارتند از:

۱. یک لات موقعیت فروش EUR / GBP

۲. دو لات موقعیت فروش USD / CHF

۳. یک لات موقعیت خرید GBP / CHF

به طور کلی شما با اینها به عنوان موقعیت های بلندمدت خوشحال هستید، اما نگران نوسان بالقوه در GBP هستید که در رای گیری Brexit قرار دارد.

به جای اینکه خودتان را از دو موقعیت خود با GBP خلاص کنید و آنها را ببندید، تصمیم می گیرید به وسیله هج کردن ریسک را پوشش دهید. شما این کار را با گرفتن یک موقعیت اضافی دیگر، فروش GBP / USD انجام می‌دهید.

این کار ریسک شما را روی GBP کاهش می‌دهد، زیرا شما در حال:

۱. فروش پوند و خرید دلار آمریکا هستید، در حالی که

۲. موقعیت های فعلی شما دارای خرید روی پوند و فروش روی دلار آمریکا هستند.

شما می‌توانید برای پوشش کامل ریسک فروش استرلینگ در موقعیت های فعلی، دو لات GBP / USD را به فروش برسانید، که این امر تاثیر بیشتری بر حذف ریسک شما خواهد داشت.

و یا شما ممکن است مقداری کمتر از این اندازه روی پوند هج کنید که این موضوع کاملا بسته به نگرش شما نسبت به ریسک است.

هج چیست؟

شرح نمودار فوق

این نمودار در بالا نشان می‌دهد که چگونه GBP / USD به سرعت در پی رای Brexit حرکت می‌کند.

موقعیت فروش که روی GBP / USD به عنوان پوشش ریسک گرفته شد باعث می‌شود که شما از ضرر بزرگی نجات پیدا کنید.

توجه داشته باشید که می‌توانید یک جفت ارز متفاوت را نیز معامله کنید:

… جنبه کلیدی آن فروش استرلینگ می‌باشد، زیرا که نوسانات استرلینگ است که شما باید به دنبال دوری از آن باشید.

از GBP / USD در اینجا به عنوان مثال استفاده می‌شود زیرا به راحتی در برابر موقعیت فعلی دلار شما، ریسک را پوشش می‌دهد.

توجه داشته باشید که تاثیر مضاعفی در ریسک شما با دلار آمریکا وجود دارد.

یک روش دیگر، که البته کمی کم‌تر از روش مستقیم پوشش ریسک، در معرض ریسک قرار دارد، قرار دادن یک موقعیت با یک جفت دارای همبستگی مرتبط است.

اگر یک جفت واحد پول پیدا کنید که به شدت با یکدیگر همبستگی داشته باشند، می ‌توان یک موقعیت را ساخت که به طور عمده در بازار خنثی است.

به عنوان مثال، بیایید بگوییم که شما یک موقعیت خرید روی GBP / USD دارید.

می‌بینید که در آن زمان USD / CAD یک همبستگی منفی قوی با GBP / USD دارد.

خرید USD / CAD باید به عنوان پوشش بخشی از ریسک موقعیت GBP / USD شما در نظر گرفته شود. و این ارتباط به همین شکل در دیگر جفت ارزها برقرار است.

اما به این دلیل که آن‌ها ۱۰۰ درصد همبستگی ندارند:

… اگر شما به اندازه مساوی هم در هر دو جفت ارز وارد موقعیت شوید، یک پوشش ریسک کامل برقرار نمی باشد…

مفهوم ترکیبی از موقعیت‌های همبسته به منظور پوشش ریسک، جایی است که ابتدا صندوق های سرمایه گذاری فارکس (Forex hedge funds) نام خود را از ریشه ی لغت آن به دست آوردند.

سخن پایانی مربوط به پوشش ریسک فارکس

هج (Hedging) روشی برای اجتناب از ریسک است، اما هزینه دارد.

البته هزینه‌های معاملاتی دخیل هستند، اما پوشش ریسک نیز می‌تواند سود شما را کاهش دهد.

یک موقعیت هج بطور ذاتی ریسک شما را کاهش می‌دهد.

یعنی اگر بازار به طور معکوس حرکت کند، هج کردن ضرر شما را کاهش می‌دهد.

اما اگر بازار به نفع شما حرکت کند، کم‌تر از آن چیزی که شما می‌توانید بدون هج انجام دهید و به دست آورید، سود خواهید کرد.

به خاطر داشته باشید که پوشش ریسک

۱. یک حقه جادویی نیست که بدون توجه به آنچه که بازار انجام می‌دهد، پول شما را تضمین کند.

۲. روشی برای محدود کردن آسیب‌های بالقوه یک نوسان قیمت زیان‌آور در آینده است.

گاهی اوقات به سادگی بسته شدن یا کاهش یک موقعیت باز، بهترین راه برای ادامه کار می باشد.

اما در زمان‌های دیگر ممکن است گرفتن یک موقعیت هج کامل یا جزیی، مناسب‌ترین حرکت باشد.

استراتژی Hedging

حجم فایل 32.64 KB

تعداد دانلودها 377

ايجاد شده 1399-10-03

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

وقتی بازار به تعداد پیپ مشخصی برخلاف شما حرکت کند، اکسپرت یک معامله مخالف با یک معامله با سایز لات بیشتر باز می‌کند. اگر بازار به حرکت در این جهت جدید ادامه بدهد، سود یک معامله ضرر معامله دیگر را می‌پوشاند و شما می‌توانید هر دو معامله را ببندید. اگر بازار به جهت قبلی برگردد، معامله‌ای که سایز لات بزرگتر دارد با سرعت بیشتری نسبت به معامله سودده، ضرر خواهد کرد. در این حالت محاسبات دوباره انجام می‌شود و یک معامله دیگر در جهت معامله اولیه باز می‌شود تا سود از ضرر پیشی بگیرد.

آخرین دانلود ها

اندیکاتور Stochastic Cross Alert V2

اندیکاتور Gaussian Rainbow

اندیکاتور Waddah Attar Trend V2

اندیکاتور Color Fill

اندیکاتور Holt's double exponential smoothing

اندیکاتور universal trend

اندیکاتور WaveMTF

علی حیدری

اوراق قرضه و وام مسکن بزبان ساده - view : 2333

بازار بسمت ریسک گریزی حرکت می کند - view : 2173

تحلیل ارز بین الملل از تاریخ 17 تا 21 مهرماه 1396 - view : 1887

دوره آن لاین - view : 1655

روانشناسی اعداد - view : 1467

درمان چاقی با چاشنی رهنمودهای اقتصادی - view : 1021

راز خرید خوب ملک - view : 951

مهرم حلال ، جونم آزاد - view : 917

راز دستمزد مشاور املاک - view : 863

استراتژی تشخیص روند - view : 817

این نکته مهم را رعایت کن تا جمعه ها کال مارجین نشی - view : 795

Call Margin چیست؟ - view : 739

استراتژی Snow Ball - view : 713

پيش نگر ارز بين الملل از ١٣ تا ١٧ آذرماه ١٣٩٦ - view : 641

Hi Every Body - view : 619

منظور از «مصون ماندن» یا هج (Hedging) چیست؟

نشر توسط:علی حیدری درباره : فاندامنتال ,
Views 289 تاریخ : چهارشنبه 07 مرداد 1394 نظرات (0)

منظور از «مصون ماندن» یا هج (Hedging) چیست؟

منظور از «مصون ماندن» یا هج (Hedging) چیست؟

بازار بسمت ریسک گریزی حرکت می کند
بازدید : 2173

تحلیل ارز بین الملل از تاریخ 17 تا 21 مهرماه 1396
بازدید : 1887

دوره آن لاین
بازدید : 1655

روانشناسی اعداد
بازدید : 1467

درمان چاقی با چاشنی رهنمودهای اقتصادی
بازدید : 1021

راز خرید خوب ملک
بازدید : 951

مهرم حلال ، جونم آزاد
بازدید : 917

راز دستمزد مشاور املاک
بازدید : 863

استراتژی تشخیص روند
بازدید : 817

Call Margin چیست؟
بازدید : 739

استراتژی Snow Ball
بازدید : 713

پيش نگر ارز بين الملل از ١٣ تا ١٧ آذرماه ١٣٩٦
بازدید : 641

Hi Every Body
بازدید : 619

روانشناسی معامله سهام فارکس
تاریخ : یکشنبه 09 مرداد 1401

اقتصاد ژتونی
تاریخ : پنجشنبه 30 تیر 1401

یش‌بینی قیمت نفت‌خام برنت و گاز
تاریخ : جمعه 30 اردیبهشت 1401

صعود تورم و سقوط روبل روسیه با ادامه جنگ اوکراین/ مسکو برای مقابله چه سیاستی در پیش گرفته است؟
تاریخ : پنجشنبه 19 اسفند 1400

کاهش انتظارت تورمی دلار را ارزان کرد
تاریخ : دوشنبه 16 اسفند 1400

اقتصاد دستوری باید جای خود را به اقتصاد علمی دهد
تاریخ : سه شنبه 03 اسفند 1400

لینک دوستان

درباره وبلاگ


علي حيدري : کارشناس اقتصاد ، تحلیل گر بازارهای بین المللی، کارشناس بازار سرمایه، تحلیل گر و پژوهشگراقتصاد در باشگاه خبرنگاران جوان، رادیواقتصاد، رادیو جوان، ماهنامه دنیای سرمایه گذاری، بورس نیوز، خبرگزاری ایرنا، روزنامه قدس، روزنامه خراسان، روزنامه جهان اقتصاد، روزنامه شرق، روزنامه ایران، روزنامه جام جم، روزنامه شهروند، روزنامه میزان، روزنامه اصفهان زیبا، روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه رسالت، خبربورس، اقتصادانرژی، خبرگزاری دانشجو، صدای بورس، روزنامه فرصت امروز، تحلیل بازار، روزنامه اقتصاد برتر، اقتصاد۲۴، اقتصادآنلاین، روزنامه فرهیختگان، تسنیم، صنعت و معدن، بازرگانان ایران، روزنامه ابتکار، روزنامه جهان صنعت، گسترش نیوز، مرکز بین الملل مطالعات صلح، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، چابک آنلاین، روزنامه اینترنتی فراز، خبرگزاری برنا، رکنا، اقتصادنگار، اکوایران، روزنامه صمت. ایسکانیوز، خبرآنلاین، اخبارصنعت، اکونومیست فارسی، تهران نیوز، راداراقتصاد، تابناک، نبض بورس، اخبارفولاد، راهبردمعاصر، پول نیوز، روزنامه شروع، تجارت نیوز، نبض بازار، اکسپورتنا، کارآفرین نیوز و مترجم فیلمهای مرتبط

انتخاب بهترین استراتژی فارکس تایم

بروکر معتبر فارکس تایم FXTM از این به بعد از طریق بروکر معتبر آلپاری به ارائه خدمات در بازارهای مالی می پردازد.

شما به راحتی می توانید افتتاح حساب خود را در بروکر آلپاری Alpari از طریق این لینک انجام دهید و سپس برای واریز و برداشت ریالی تا 1100 تومان زیر قیمت وب مانی با مشاورین ما تماس بگیرید:

مشاورین در تلگرام
پشتیبانی رایگان در واتس آپ

انتخاب بهترین استراتژی فارکس تایم : معاملات فارکس به طور کلی به از بین بردن معاملاتِ باخت و به دست آوردن معاملات بردِ بیشتر، مربوط می‌شود.

این عموما توسط استراتژی‌های معاملاتیِ ثابت شده قابل دستیابی است. با استفاده از این استراتژی‌ها، یک معامله‌گر برای خود مجموعه‌ای از قوانین را تنظیم می‌کند که به او در بهره‌گیری از معاملات فارکس کمک می‌کند.

در بسیاری از مواقع معامله‌گران بر روی استراتژی‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که هنوز به طور کامل تست نشده است و این باعث شکست می‌شود.

حقیقت این است که شما می‌توانید ساعت‌ها به جستجوی استراتژی مناسب در اینترنت مشغول شوید و باز هم نتوانید گزینه‌ای مناسب پیدا کنید.

تنها راهکار این است که برترین استراتژی‌ها را خودتان امتحان کنید و ببینید که کدام برای شما مناسب است (انتخاب بهترین استراتژی فارکس تایم) .

افتتاح حساب fxtm - دانلود برنامه fxtm - شارژ و برداشت ریالی - انتخاب بهترین استراتژی فارکس تایم - احساسات بازار - اسپرد فارکس تایم - ریبیت معاملاتی

اهداف و استراتژی‌های معاملاتی فارکس

قبل از اینکه به سراغ تنظیمات معاملاتی و استراتژی‌های احتمالی برویم، لازم است که ابتدا درک کنیم اصلا چرا کسی معاملات فارکس را در نظر می‌گیرد. دو دلیل اصلی وجود دارد: پوشش ریسک یا حصار (Hedging) و حدس و گمان.

پوشش ریسک مربوط به شرکت‌هایی می‌شود که خود را از ضرر و زیان محافظت می‌کنند. آنها سود روزانه‌ی خود را از کشور‌(های) خارجی دریافت می‌کنند (که درآمد پرداخت شده بصورت ارز خارجی است ). در ادامه، آنها با انتظارِ وجود نوسان و تغییر در ارزش ارز، آنها را به ارز کشور خود تبدیل می‌کنند.

این عمل چندان ارتباطی با استراتژی‌های فارکس ندارد. از طرف دیگر، حدس و گمان به پیش‌بینی حرکتی که یک شرکت ممکن است در یک شرایط خاص انجام دهد، مربوط می‌شود. اگر پیش‌بینی درست انجام شود، بطور قابل توجهی روی نتایج معامله تاثیر دارد.

حدس و گمان چیزی است که معاملات روزانه بر پایه‌ی آن استوار است. با کمک استراتژی‌های مناسب، شما می‌توانید در دنیای فارکس پیشروی کنید و نهایتا استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهید . نکته‌ی منفی این است که این فرایند سخت و زمان‌بر است.

واریز ریالی فارکس - انتخاب بهترین استراتژی فارکس تایم - متاتریدر فارکس تایم - شارژ و برداشت ریالی - سرمایه‌گذاری در بروکر فارکس تایم - ربات بروکر فارکس تایم

خبر خوب این است که استراتژی‌هایِ از پیش ساخته‌شده‌ای وجود دارند که شما می‌توانید به آنها دسترسی پیدا کنید (انتخاب بهترین استراتژی فارکس تایم) .

با اینکه بهتر است از ریسک دوری کنید (مخصوصا اگر تازه‌کار هستید) اما هر از گاهی نیاز است که تاکتیک خود را تغییر دهید . این ممکن است شما را قادر بسازد موقعیت سودده‌ای را پیدا کنید که در غیر این صورت با آن روبه‌رو نمی‌شدید.

انتخاب بهترین تاکتیک و استراتژی برای خودتان، تنها با تمرین و هوشمندی و مشاوره با افراد متخصص می‌تواند انجام شود. بدین منظور می‌توانید با مشاوران تخصصی ما از طریق شماره تلفن 00971555406880 یا از راه تلگرام، واتس‌آپ، اسکایپ و وایبر ارتباط برقرار کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.