سود و زیان تحقق نیافته


محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و زیان جامع بررسی بورس اوراق بهادار تهران

افشای سود جامعه و اقلام آن سهامداران را برای ارزیابی بازده سهام کمک میکند و به سود و زیان تحقق نیافته مدیران برای بهبود تخصیص منابع مالی یاری می رساند. صورت سود و زیان جامع علاوه بر سود خالص دوره، سود و زیان تسعیر ارز، سود و زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری ها و تعدیلات سنواتی را شامل میشود. انتظار میرود گزارش طبقه بندی صورت سود و زیان جامع بار اطلاعاتی گزارشهای مالی را افزایش دهد. مربوط بودن سود جامع و فزاینده بودن محتوای اطلاعاتی اقلام آن با توجه به همگونی متغیرهای حسابداری، با داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1389-1380 به وسیله رگرسیون خطی چندگانه ، آزمون وونگ و آزمون F مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان میدهد که سود جامع قدرت توضیح دهندگی قوی تری دارد، همچنین سایر اقلام سود و زیان جامع به جز سود و زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری ها، محتوای اطلاعاتی فزاینده ای دارند. این نتایج با شواهد تحقیقات بیدل و چوی (2006) در آمریکا و کی ری داران و همکاران (2009) در کانادار سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها

  • سود و زیان جامع
  • سود و زیان تسعیر ارز
  • سود و زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری ها
  • تعدیلات سنواتی
  • محتوای اطلاعاتی

20.1001.1.28210166.1389.8.32.2.9

عنوان مقاله [English]

Information Content of a Comprehensive Income Statement items Investigation of Companies listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei 1
  • Rahman Sajadpour 2

چکیده [English]

Disclosure of comprehensive income items helps to shareholders to evaluate the stock returns and managers to improve the allocation of financial resources can help. Comprehensive income is reported net profit, FCT, SEC, AA. If classified information is expected to increase its financial information. Instead of the economic information income in financial reports, such as comprehensive is difficult and the role of financial analysts and the information content of financial statements is impressive. Due to the homogeneity of variables accounting, سود و زیان تحقق نیافته content relative to comprehensive income and the incremental information content the items with companies listed on Tehran stock exchange data over the years 2001-2010, using multiple linear regression and سود و زیان تحقق نیافته the Vuong test were studied. The results show that comprehensive income for the explanatory power is stronger, and the other items of comprehensive income are incremental information content. This result with the research evidence Biddle and Choi (2006) in America, and KiridaranKanagaretnam(2009) in Canada is similar.

سود/زیان تحقق نیافته و سود/زیان شناور چیست؟

شما در پلتفرم معاملاتی خود چیزی با عنوان «سود/زیان تحقق نیافته» [۱] Unrealized P/L یا «سود/زیان شناور» [۲] Floating P/L دارید که اعداد سبز یا قرمز کنار آن ثبت شده است.

ما در این درس به توضیح سود/زیان تحقق نیافته و سود/زیان شناور می‌پردازیم.

موقع معامله در واقع دو نوع «سود یا زیان» متفاوت داریم که با «P/L» شناخته می‌شوند.

هر دوی اینها مهم هستند. بیایید تفاوت این دو را بررسی کنیم.

سود/زیان تحقق نیافته

منظور از سود/زیان تحقق نیافته، سود و زیان پوزیش‌های فعلی باز است… یعنی معاملاتی که در حال حاضر فعال است.

این سود یا زیانی است که اگر همه پوزیشن‌های باز شما در همان لحظه بسته شود «محقق می‌گردد.»

سود/زیان تحقق نیافته با عنوان «سود/زیان شناور» نیز شناخته می‌شود زیرا مقدار آن به خاطر باز بودن پوزیشن‌های شما، همیشه در حال تغییر است.

سود و زیان شناور

اگر شما چند پوزیشن باز داشته باشید، سود/زیان تحقق نیافته شما همواره با قیمت‌های فعلی بازار در حال نوسان است (یا «شناور است»).

برای مثال اگر شما سود تحقق نیافته‌ای داشته باشید و قیمت بر خلاف جهت دلخواه شما حرکت کند، سود تحقق نیافته شما می‌تواند سود و زیان تحقق نیافته به زیان تحقق نیافته تبدیل شود.

مثال: زیان شناور

فرض کنید ارز حساب شما دلار آمریکا است و شما در حال حاضر یک پوزیشن خرید ۱۰۰۰۰ واحدی EUR/USD دارید که با مظنه ۱.۱۵۰۰۰ خرید کرده‌اید.

نرخ مبادله فعلی EUR/USD برابر ۱.۱۳۰۰۰ است.

حالا سود/زیان شناور این پوزیشن را حساب می‌کنیم:

سود/زیان شناور = حجم پوزیشن × (قیمت فعلی – قیمت خرید)

سود/زیان شناور = ۱۰۰۰۰ × (۱.۱۳۰۰۰ – ۱.۱۵۰۰۰)

۲۰۰- = ۱۰,۰۰۰ × ( ۰.۰۲۰۰-)

این پوزیشن فعلاً ‌۲۰۰ پیپ ضرر دارد.

چون حجم معاملات شما مینی لات است ارزش هر پیپ ۱ دلار است.

پس در حال حاضر زیان شناور شما ۲۰۰ دلار (۲۰۰ پیپ × ۱ دلار) است.

این زیان شناور است زیرا شما هنوز معامله خود را نبسته‌اید.

معمولاً وقتی زیان شناور باقی می‌ماند شما امیدوار هستید که قیمت برخواهد گشت.

اگر قیمت EUR/USD از قیمت خرید شما بالاتر برود سود و زیان تحقق نیافته و به ۱.۱۶۰۰۰ برسد، آنگاه شما سود شناور خواهید داشت.

حالا این پوزیشن ۱۰۰ پیپ سود دارد.

چون حجم معاملات شما مینی لات است ارزش هر پیپ ۱ دلار است.

پس در حال حاضر سود شناور شما ۱۰۰ دلار (۱۰۰ پیپ × ۱ دلار) است.

سود/زیان شناور-موجودی

سود شناور و موجودی

سود تحقق یافته سود ناشی از یک معامله کامل است.

در مورد زیان هم همینطور است.

زیان تحقق یافته زیان ناشی از یک معامله کامل است.

به عبارت دیگر، سود یا زیان شما فقط در صورتی تحقق یافته است که پوزیشن‌های شما بسته شده باشد.

فقط در این صورت است که موجودی حساب شما تغییر خواهد کرد تا نشان دهنده سود یا زیان باشد.

اگر شما پوزیشنی را با سود ببندید، موجودی حساب شما افزایش خواهد یافت. اگر شما پوزیشنی را با زیان ببندید، موجودی حساب شما کاهش خواهد یافت.

مثال: زیان تحقق یافته

فرض کنید ارز حساب شما دلار آمریکا است و در حال حاضر یک پوزیشن خرید ۱۰۰۰۰ واحدی EUR/USD دارید که با مظنه ۱.۱۵۰۰۰ خرید کرده‌اید.

نرخ مبادله فعلی EUR/USD برابر ۱.۱۳۰۰۰ است.

حالا سود/زیان شناور این پوزیشن را حساب می‌کنیم:

سود/زیان شناور = حجم پوزیشن × (قیمت فعلی – قیمت خرید)

سود/زیان شناور = ۱۰۰۰۰ × (۱.۱۳۰۰۰ – ۱.۱۵۰۰۰)

۲۰۰- = ۱۰,۰۰۰ × ( ۰.۰۲۰۰-)

این پوزیشن فعلاً ‌۲۰۰ پیپ ضرر دارد.

و چون حجم معاملات شما مینی لات است ارزش هر پیپ ۱ دلار است.

پس در حال حاضر زیان شناور شما ۲۰۰ دلار (۲۰۰ پیپ × ۱ دلار) است.

سود/زیان شناور-موجودی

این زیان شناور است زیرا شما هنوز معامله خود را نبسته‌اید.

ولی شما بیش از این دیگر تحمل ضرر بیشتر را ندارید و تصمیم می‌گیرید همین حالا و همینجا معامله را ببندید.

زیان تحقق یافته

شما زیان ۲۰۰ دلاری را محقق کرده‌اید و این مبلغ از موجودی حساب شما کسر می‌شود.

وقتی شما این معامله را باز کردید موجودی شما ۱۰۰۰ دلار بود.

ولی بعد از اینکه این معامله را با ۲۰۰ دلار زیان بستید، موجودی شما حالا ۸۰۰ دلار است.

موجودی سود/زیان شناور
قبل ۱۰۰۰ دلار ۲۰۰- دلار
بعد ۸۰۰ دلار

مثال: سود تحقق یافته

فرض کنید ارز حساب شما سود و زیان تحقق نیافته دلار آمریکا است و در حال حاضر یک پوزیشن خرید ۱۰۰۰۰ واحدی EUR/USD دارید که با مظنه ۱.۱۵۰۰۰ خرید کرده‌اید.

نرخ مبادله فعلی EUR/USD برابر ۱/۱۶۰۰۰ است.

حالا سود/زیان سود و زیان تحقق نیافته شناور این پوزیشن را حساب می‌کنیم:

سود/زیان شناور = حجم پوزیشن × (قیمت فعلی – قیمت خرید)

سود/زیان شناور = ۱۰۰۰۰ × (۱.۱۵۰۰۰ – ۱.۱۶۰۰۰)

۱۰۰ = ۱۰,۰۰۰ × ( ۰.۰۱۰۰)

این پوزیشن ‌۱۰۰ پیپ سود دارد.

و چون حجم معاملات شما مینی لات است ارزش هر پیپ ۱ دلار است.

پس در حال حاضر سود شناور شما ۱۰۰ دلار (۱۰۰ پیپ × ۱ دلار) است.

سود شناور و موجودی

این سود شناور است زیرا شما هنوز معامله خود را نبسته‌اید.

صدایی از ناکجا می‌گوید که از این معامله خارج شوید.

پس این معامله را می‌بندید.

سود تحقق یافته

شما سود ۱۰۰ دلاری را محقق کرده‌اید و این مبلغ به موجودی حساب شما اضافه می‌شود.

وقتی شما این معامله را باز کردید موجودی شما ۱۰۰۰ دلار بود.

ولی بعد از اینکه این معامله را با ۱۰۰ دلار سود بستید، موجودی شما حالا ۱۱۰۰ دلار است.

موجودی سود/زیان شناور
قبل ۱۰۰۰ دلار ۱۰۰+ دلار
بعد ۱۱۰۰دلار

سود تا زمانی که محقق نشود واقعی نیست

تفاوت بین سود تحقق نیافته و تحقق یافته یک تفاوت ظریف است ولی می‌تواند به معنای تفاوت بین یک معامله سودآور و یک معامله ضررده باشد.

اینکه معامله‌گران بتوانند به طور دقیق «سود/زیان تحقق نیافته» و «سود/زیان تحقق یافته» را تشخیص بدهند، چیز مهمی است.

  • سودهای تحقق یافته سودهایی است که به پول نقد تبدیل و به موجودی حساب شما اضافه می‌شود.
  • زیان‌های تحقق یافته زیان‌هایی است که به پول نقد تبدیل و از موجودی حساب شما کسر می‌شود.

به عبارت دیگر، برای اینکه سود یک معامله را محقق کنید شما باید پول دریافت کنید و فقط شاهد این نباشید که ارزش معامله شما بالا رفته است و از آن خارج نشوید.

سود تحقق نیافته به معنی سود اسمی یا «سود روی کاغذ» است که فعلاً موجود است ولی اگر قیمت بر خلاف جهت معامله حرکت کند، می‌تواند هر لحظه از دست برود.

وقتی صحبت از عشق باشد به «عشقی» فکر کنید که از دست رفته است. در یک مقطع از زندگی شما، او یک همسر «تحقق نیافته» بوده است.

عشقی که از دست رفت

شما هرگز جسارت خواستگاری نداشته‌اید و حالا تا همیشه داغ دیده زیان «تحقق یافته» سود و زیان تحقق نیافته این همسر ایده‌آل هستید.

این دقیقاً همان چیزی است که برای باب اتفاق افتاد.

باب معامله‌گر فارکس

باب تا به امروز هنوز مجرد است.

این درس زندگی را که از داستان غمناک عشق باب می‌گیریم، می‌توان در معاملات به کار گرفت.

اگر شما از پوزیشن خود خارج نشده‌اید و سود خود را «محقق نکرده‌اید،» ممکن است هنوز هم مقداری از سود سود و زیان تحقق نیافته یا کل آن را از دست بدهید.

سود واقعی سود تحقق یافته است، یعنی سودی که تغییرات قیمت دیگر نمی‌تواند روی آن تاثیر داشته باشد زیرا دیگر بخشی از یک معامله فعال نیست.

سود تحقق یافته پول واقعی است که به موجودی شما اضافه می‌شود و می‌توان آن را از حساب معاملاتی برداشت کرد و به یک حساب بانکی انتقال داد.

سود تحقق نیافته در ترازنامه ثبت میشه یا سود و زیان؟

سود تحقق نیافته در ترازنامه ثبت میشه یا سود و زیان

در این مطلب به درخواست دوستان قصد دارم در مورد حساب سود تحقق نیافته صحبت کنم سود تحقق نیافته بر طبق استاندارد حسابداری شماره 3 ایران در فروش­های اقساطی ایجاد می­شود.

مثلاً شرکتی ماشین لباسشویی را به صورت قسطی می­فروشد. مرسوم بر این است مبلغ فروش قسطی از فروش نقدی بیشتر است و همین اختلاف نوعی درآمد یا بهره است، مثلاً اگر فروش نقدی وسیله­ای 1.000.000 ریال باشد شرکت در فروش قسطی آن را 1.100.000 ریال محاسبه می­کند و این 100.000 مازاد همان درآمد مالی یا بهره فروش محسوب می­شود.

اما این درآمد مالی به موازات دریافت هر قسط شناسایی می­شود.

یعنی تا مشتری وجه هر قسط را پرداخت نکند این درآمد شناسایی نشده و در سرفصل سود تحقق نیافته منظور می­شود و زمانی­که مشتری هر قسط را به صورت نقد پرداخت کند سود تحقق نیافته از حساب­ها خارج و حساب درآمد مالی در موقع شناسایی می­شود.

دقت کنید در روش اقساطی، زمان فروش ملاک شناسایی سود نیست بلکه ما برای شناسایی سود تنها به زمان وصول وجه­ نقد توجه داریم.

پس بنابراین حساب سود تحقق نیافته کاهنده حساب‌های دریافتنی است و در زیر حسابهای دریافتنی با ماهیت بستانکار ثبت و شناسایی می شود.
لازم به ذکر است از سال 1398 طبق مصوبه سازمان حسابرسی نام ترازنامه به صورت وضعیت مالی تغییر پیدا کرده است.

دنیای حسابداری

هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، ارائه‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ یک‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمرکز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ است‌. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منعکس‌ نمی‌شود که‌ به طور مشخص‌ به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مستقیماً به حساب‌حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور شود. از آنجایی‌ که‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌، آگاهی‌ از کلیه‌ جنبه‌های‌ عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ ضرورت‌ دارد، لازم‌ است‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ آن‌ دوره‌ مورد ملاحظه‌ قرار گیرد. بدین‌لحاظ‌ تهیه‌ و ارائـه‌ یک‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌ جدید با عنوان‌ ” صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌“ لازم‌ است‌ تا میزان‌ افزایش‌ یا کاهش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ از بابت‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مختلف‌ دوره‌ نشان‌ داده‌ شود.از آنجا که‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ دربرگیرنده‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، اعم از تحقق‌ یافته‌ و تحقق‌ نیافته‌ است‌، سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ مالی‌ به عنوان‌ اولین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و سود و زیان تحقق نیافته زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد. این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌، یکی‌ از اقلام‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ را به‌ تفصیل‌ نشان‌ می‌دهد و سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، به‌طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد.سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
الف .درآمدها و هزینه‌های‌ تحقق‌ نیافته‌ ناشی از تغییرات‌ ارزش‌ داراییها و بدهیهایی‌ که‌ اساساً به منظور قادر ساختن‌ واحد تجاری‌ به‌ انجام‌ عملیات‌ به نحو مستمر نگهداری‌ می‌شـود و به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مستقیماً به‌ حقـوق‌ صاحبـان‌ سرمایـه‌ منظـور می‌شود (از قبیل‌ درآمدهـا و هزینه‌های‌ ناشی از تجـدیـد ارزیابی‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود).
ب.درآمدها و هزینه‌هایی‌ که‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌ استناد قوانین‌ آمره‌ مستقیماً در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می‌شود (از قبیل‌ مابه‌التفاوتهای‌ حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای‌ ارزی‌ موضوع‌ ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌).

موارد مندرج‌ در ردیفهای‌ الف‌ و ب‌ ، سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ را تشکیل‌ می‌دهد. تعدیلات‌ سنواتی‌ (مشتمل‌بر آثار انباشته‌ تغییر در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباه‌) حسب‌ مورد از سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ کسر یا به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود تا سود یا زیان‌ جامع‌ شناسایی‌ شده‌ در فاصله‌ تاریخ‌ صورتهای‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌ و پایان‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ به‌دست‌ آید
نمونه سود و زیان تحقق نیافته هایی از موارد مندرج در صورت سود و زیان جامع به شرح زیر میباشد:

سود خالص‌ سال‌ ***
مازاد تحقق‌ نیافته‌ ناشی از تجدید ارزیابی‌ داراییهای‌ ثابت‌ ***
سود (زیان‌) تحقق‌ نیافته‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ ***
سود جامع‌ سال‌ مالی ***

accountant

ه نام خدای سریع الحساب ×× خدايا! . رحمتی کن ، تا ايمان ، نام و نان برايم نياورد! . قوتم بخش ، ت

موارد مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

1-بر اساس استانداردهای حسابداری با وقوع یک رویداد مهم بعد از تاریخ ترازنامه ، تعدیلاتی باید صورت گیرد که این مهم در مقررات مالیاتی در نظر گرفته نشده است.

2-در استانداردهای حسابداری معاملات به دو گروه سریع المعامله و بلند مدت طبقه بندی می شوند. سود وزیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاریهای معاملاتی در پایان سال به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد ، اما زیان تحقق نیافته حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هر ساله به حساب سود و زیان دوره منظور شده ولی سود تحقق نیافته به حساب صاحبان سهام منتقل می شود و به حساب سود وزیان سال مورد رسیدگی منظور نمی شود، این در حالی است مقررات مالیاتی زیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاریها در پایان سال را هزینه قابل قبول نمی داند و قبول زیان به عنوان هزینه قابل قبول و مشمول مالیات نبود سود به علت انتقال آن به حساب حقوق صاحبان سهام دور از منطق مالیاتی است.

3-استانداردهای حسابداری شرایطی را برای شناسایی درآمد در نظر دارند ، که بحث در مورد آن به کرات صورت گرفته ، ولی بر طبق منطق مالیاتی فروش یا درآمد به محض انجام معامله باید در دفاتر ثبت و در صورت عدم وصول وجه درآمد یا کالای فروش رفته برابر بند 23 ماده 148 جز هزینه های قابل قبول است.

4-بر طبق استاندارد حسابداری پیش آمدهای احتمالی باید در تاریخ ترازنامه مدنظر قرار گرفته و آثاری مالی آن برآورد و ذخیره در حسابها در نظر گرفته شود که در این باره در فصل هزینه های قابل قبول در مقررات مالیاتی پیش پینی صورت نگرفته است و قابل قبول نمی باشد.

5-موارد مندرج در بیانیه شماره 9 استانداردهای حسابداری در خصوص موادی چون شناسایی در آمد معادل مخارج متحمله ای که زیان آن محتمل است ، شناسایی مخارج پیمان در دوره وقوع به عنوان هزینه و شناسایی زیان قابل پیش بینی پیمان در همان دوره ، مورد قبول مقررات مالیاتی نبوده و مالیات بر اساس سود تحقق یافته حاصل از عملیات سالانه و یا اعمال ضریب که در خصوص پیمانکاران خارجی مورد دوم صادق است به نرخ 12 درصد .

6-در خصوص معاوضه دارایی با دارایی در مورد املاک ، مالیات نقل و انتقال از طرف وصول می گردد و در خصوص معاوضه طرفی که منتفع شده نسبت به مازاد مشمول مالیات است.

7-در خصوص داراییهای نامشهود به دلیل عدم روئیت دارایی و با توجه به اینکه دارایی به صورت حق بوده و عمری برای آن نمی توان در نظر گرفت ، هزینه استهلاک برای آن پیش بینی نشده است.

8-اینکه در استانداردهای حسابداری سود وزیان حاصل از رویدادهای غیر مترقبه با ید جدا از سود وزیان عملیاتی و غیر مستمر نشاد داده شده و مالیات هر بخش نیر جداگانه محاسبه گردد ، اما این تفکیک در مقررات مالیاتی وجود ندارد.

9-زیان حاصل از تسعیر ارز به شرط اتخاد یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی به عنوان هزینه و طبعا سود ناشی از تسعیر بدهیها و داراییها نیز به عنوان درآمد و مشمول مالیات است ، بر طبق ماده 136 قانون محاسبات عمومی سود وزیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی باید در حساب ذخیره تسعیر بدهیها و داراییهی ارزی منظور شود.

10-از دیدگاه استاندارد حسابداری افزایش مبلغ دفتری داراییها در نتیجه تجدید ارزیابی باید تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهتم طبقه بندی شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس یابد و کاهش آن نیز به عنوان هزینه ثبت شود. اما براساس مقررات مالیاتی ، افزایش بهای دارایی ناشی از تجدید ارزیابی داراییها مشمول مالیات و برابر تبصره 10 جدول استهلاک ماده 151 قابل استهلاک نخواهد بود . کاهش ارزش داراییها ناشی از . در فصل هزینه های قابل قبول پیش بینی نشده است.

11-بر طبق مقررات مالیاتی هزینه های تاسیس و هزینه های زائد بر درآمد دوره قبل از بهره برداری از تاریخ بهره برداری به مدت 10 سال به طور مساوی قابل استهلاک است در حالی که طبق استاندارد موسسه می تواند در همان سال اول بهره برداری کل هزینه تاسیس را به حساب سود وزیان منظور نمایداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.